Дослідження діапазонного резонансного підсилювача, страница 6

Опис лабораторного макета

Макет (рис.2.6) містить три підсилювальні комірки, що комутуються перемикачем на нерегулярну каскодну  схему, схему підсилювача з динамічним навантаженням  і , каскад на транзисторі  за схемою СЕ, і мікросхему  типу К224УС1 (каскодна схема СЕ–СБ). Дані підсилювальні комірки розрізняються коефіцієнтами підсилення і значеннями вихідного імпедансу.

Комутація різних вибірних систем здійснюється перемикачем . Частота їхнього настроювання дорівнює проміжній частоті АМ тракту радіомовного приймача (465кГц).

Перемикач  дозволяє одержати узгоджений і неузгоджений режими по виходу фільтра ПФ1П–2.

Перемикачами  і  здійснюється додаткове шунтування контурів двоконтурного смугового фільтра. Зміна зв'язку між контурами здійснюється варікапом  при зміні потенціометром  прикладеної до варікапа постійної напруги. При цьому мінімум напруги відповідає максимальному зв'язку. Для унеможливлення впливу вимірювальних приладів, що під’єднуються, використовується буферний каскад ().

Домашнє завдання

1. Вивчити теоретичні положення, ознайомитися зі схемою і системою комутації макета.

2. Визначити еквівалентну добротність і число двоконтурних смугових фільтрів, що забезпечують задані вимоги по вибірності  і нерівномірності частотної характеристики в смузі пропускання.

Дані для розрахунку:

; ;

,

,

3. Використовуючи дані про типи і номінали елементів, зазначені на схемі макета, розрахувати коефіцієнти підсилення каскаду з СЕ із каскодною схемою СЕ-СБ при роботі з кожною із досліджуваних вибірних систем.

4. Розробити методики вимірювань коефіцієнта підсилення, смуги пропускання, вибірності по сусідньому каналі, дослідження амплітудних і амплітудно-частотних характеристик.

Програма експериментальних досліджень

1. Увімкнути макет. Переконатися в працездатності всіх підсилювальних комірок і вибірних систем.

2. Дослідити амплітудні характеристики (АХ) при роботі кожної підсилювальної комірки з різними вибірними системами. Визначити джерела нелінійності.

3. Дослідити резонансну характеристику обраного і погодженого з керівником варіанта СП з одиночним контуром. Визначити смугу пропускання, коефіцієнт прямокутності і вибірності по сусідньому каналу.

4. Дослідити резонансні характеристики СП із п'єзоелектричним фільтром при різних навантажувальних опорах. Визначити перераховані в п.3 параметри для випадку погодженого навантаження.

5. Дослідити резонансні характеристики СП із двоконтурним смуговим фільтром при трьох значеннях фактора зв'язку (; ; ). Визначити для цих випадків перераховані в п.3 параметри.

6. Для критичного зв'язку (), підключити до контурів фільтра шунтувальні резистори і дослідити резонансну характеристику каскаду.

7. Дослідити резонансну характеристику СП із  – ФСС. Визначити перераховані в п.3 параметри.

Досліджувальна і вимірювальна апаратура

1. Лабораторний стенд.

2. Регульоване лабораторне джерело живлення 0...30В.

3. Генератор стандартних сигналів Г4–42(Г4–18, Г4–102).

4. Мілівольтметр В3–38(В3–39).

5. Осцилограф С1–67(С1–72, С1–73).

Короткі методичні вказівки до розрахунків

Для розрахунку еквівалентної добротності і числа двоконтурних смугових фільтрів слід використовувати вирази (2.6) – (2.8). Збільшувати число  слід до задоволення нерівності (2.8). Після розрахунку відповідно до виразу (2.9) перевірити можливість конструктивного виконання контуру.

Розрахунок резонансних коефіцієнтів підсилення можна виконати за виразами (2.3), (2.5), (2.10) і (2.11). Вважати, що коефіцієнт шунтування одиночного контуру і контурів смугового фільтра дорівнює 0,75, вихідна провідність каскаду з СЕ на транзисторі ГТ308В (; ; ; ) визначається лише резистором , транзистори, що входять до складу мікросхеми , аналогічні за параметрами транзисторам серії КТ315.

Короткі методичні вказівки до вимірювань і представлення їхніх результатів

Дослідженню АЧХ повинно передувати точне настроювання СП з обраної вибірної системи (ВС) (у режимі малого сигналу). При дослідженнях амплітудної характеристики (АХ) необхідно виявити і зняти три основних ділянки характеристики: ділянку лінійного підсилення, ділянку зламу і ділянку обмеження сигналу. Якщо на ділянці зламу виникають і далі зростають нелінійні спотворення вихідного сигналу, тоді джерелом нелінійності є аперіодичний буферний каскад. Знаючи АХ, можна забезпечити лінійний режим СП для дослідження його АЧХ.