Дослідження діапазонного резонансного підсилювача, страница 11

Параметри МС

Значення параметрів

Т, 0С

Режим вимірювання

, мА

, %

5…20

2

+25

 = 0

 = 0,45 В, = 0,05 Вт

 = 3,16 В, = 2,5 Вт

10

12

+25, +55

+60

= 4,25 В, = 4,5 Вт,

= 1 кГц

, В

0,6 … 5,5

– 10…+60

, Гц

40

+25

, кГц

20

, кОм

50

= 1 кГц

, %

50

= 4,5 Вт, = 1,0 кГц

При зменшенні напруги живлення відповідно зменшується вихідна потужність. При використанні ІМС з опором навантаження більшим 4 Ом вихідна потужність зменшується. Графік залежності коефіцієнта частотних спотворень від частоти , для типової схеми включення ІМС, наведений на рис.4.3. Графіки залежностей коефіцієнта гармонік від вихідної потужності, , і від частоти вхідного сигналу,, зображені відповідно на рис.4.4, а та 4.4,б.

Опис лабораторної установки

Лабораторний макет являє собою підсилювач потужності на основі ІМС К174УН7 рис.4.5, в макеті забезпечена можливість здійснення регулювання форми АЧХ в області верхніх і нижніх частот. Регулювання здійснюється резисторами  і . Регулювання рівня вхідного сигналу здійснюється резистором . Перемикач  дозволяє вмикати різні значення опорів навантаження  і . Регулятор форми АЧХ реалізує принципи зміни АЧХ за рахунок дії частотно-залежного зворотного зв’язку, який утворюється конденсаторами , .

Домашнє завдання

1.  Вивчити схему ІМС К174УН7, її параметри, типову схему ввімкнення і схему лабораторного макета.

2.  Розробити методику визначення вихідної потужності , споживаної , ККД.

3.  Розробити методику визначення глибини регулювання підсилення і форми АЧХ.


Рисунок 4.1–  ІМС К174УН7


Програма експериментальних досліджень

1.  Ввімкнути макет і переконатися в його працездатності.

2.  Дослідити амплітудну характеристику підсилювача.

3.  Визначити динамічний діапазон сигналу і підсилювача, максимальні і мінімальні рівні вхідних і вихідних сигналів.

4.  Дослідити залежність вихідної напруги від опору навантаження. Дослідити залежність коефіцієнта нелінійних спотворень.

5.  Визначити номінальну вихідну потужність, яка відповідає мінімальному коефіцієнту нелінійних спотворень. Визначити споживчу потужність, ККД і коефіцієнт підсилення по напрузі при різних опорах навантаження.

6.  Визначити залежність вихідної потужності від частоти . На основі отриманих результатів визначити смугу пропускання підсилювача на рівні 3 дБ.

7.  Дослідити ефективність регулювання форми АЧХ в НЧ і ВЧ областях і регулювання підсилення. Визначити глибину регулювання.

Рисунок 4.2 – Типове ввімкнення  ІМС К174УН7


Рисунок 4.3 – Залежність  ІМС К174УН7

а)                                                           б)

Рисунок 4.4. – Графіки залежностей  і ІМС К174УН7

Рисунок 4.5 – Лабораторний макет

Досліджувальна і вимірювальна апаратура

1.  Лабораторний стенд.

2.  Лабораторне джерело живлення.

3.  Генератор сигналів низькочастотний ГЗ–102.

4.  Вольтметр цифровий В7–27А.

5.  Мілівольтметр ВЗ–38 або ВЗ–39, ВЗ–40.

6.  Осцилограф С1–67 або С1–86.

7.  Вимірювач нелінійних спотворень С6–5 або С6–7.

Короткі методичні вказівки до розрахунків

Вихідну (коливальну) потужність визначити з виразу ; споживчу потужність з виразу - , де  - струм, що споживається макетом. Струм  вимірюється амперметром лабораторного джерела живлення, ККД – визначити з виразу .

Короткі методичні вказівки до вимірювань і опрацювання результатів

При проведенні вимірювань параметри сигналів обирають у відповідності до запропонованих в табл.4.1. Отримані результати порівняти із значеннями в табл. 4.1.

Оформлення звіту

Оформлюють звіт у відповідності до вимог, викладених в частині 1.

Контрольні запитання

1.  Яким чином забезпечена симетрія плечей в вихідному каскаді ІМС К174УН7?

2.  Який принцип регулювання підсилення в лабораторному макеті?