Дослідження діапазонного резонансного підсилювача, страница 10

Досліджувальна і вимірювальна апаратура

1.  Лабораторний стенд.

2.  Лабораторне джерело живлення.

3.  Генератор сигналів низькочастотний Г3–102.

4.  Генератор сигналів високочастотний Г4–106.

5.  Мілівольтметр В3–38 або В3–39, В3–40.

6.  Осцилограф С1–67 або С1–86.

Короткі методичні вказівки до вимірювань і опрацювання

результатів

1. АЧХ підсилювача з корекцією досліджувати у порівнянні з АЧХ підсилювача без корекції.

2. Діапазон частот і дискретність відліку вибирати, відповідно до конкретного виду корекції.

3. Алпмітудно-частотна і фазочастотні характеристики дають повну уяву про властивості підсилювача при підсиленні синусоїдальних напруг. Для оцінки властивостей імпульсних підсилювачів, користуються перехідною характеристикою рис. 3.12, яка показує форму вихідного імпульсного сигналу.

          Для оцінки властивостей підсилювача за допомогою перехідної характеристики необхідно:

Рисунок 3.12 – Перехідна характеристика

а) виміряти і порівняти тривалість фронту  прямокутного імпульсу для випадку дії коректувальних ланок і їх відсутності;

б) розрахувати коефіцієнт спаду вершини імпульсу

;

          в) розрахувати коефіцієнт викиду вершини імпульсу

.

Оформлення звіту

Звіт оформлюється відповідно до вимог, які викладені у частині 1.

Контрольні запитання

1.  Які причини зміни коефіцієнта підсилення в області НЧ?

2.  Як проводиться корекція частотної характеристики в області НЧ?

3.  Як обрати параметри елементів коректувальної ланки НЧ корекції?

4.  Які причини зменшення коефіцієнта підсилення в області ВЧ?

5.  Як здійснюється корекція АЧХ підсилювача в області ВЧ за допомогою емітерної (втокової) корекції?

6.  Як обрати параметри елементів коректувальної ланки ВЧ корекції (емітерної та витокової)?

7.  Як здійснюється корекція АЧХ підсилювача в області ВЧ за допомогою паралельної, послідовної і складної схем високочастотної корекції? Перелічіть переваги і недоліки кожного з таких видів корекції.

8.  Яке призначення шунтувальних опорів і який їх вплив на вид частотної характеристики?

9.  Як провести аналіз властивостей імпульсного підсилювача за допомогою його перехідної характеристики? В яких межах повинні знаходитися показники перехідної характеристики?

Лабораторна робота №4

Дослідження підсилювача на мікросхемі К174УН7

Мета роботи – експериментально дослідити параметри і характеристики підсилювача на МС – К174УН7, з елементами регулювання підсилення, форми АЧХ.

Теоретичні відомості

ІМС К174УН7 являє собою підсилювач потужності низької частоти, номінальної вихідної потужності 4,5 Вт, яка може бути отримана на навантаженні 4 Ом, рис.4.1.

Вхідний каскад ІМС виконаний на складеному транзисторі , , навантаженням якого служить транзистор . Передкінцевий каскад містить транзистори , , . З метою зменшення навантаження на вхідний каскад транзистор  ввімкнено за схемою зі спільним колектором. Навантаженням транзистора  є генератор струму на . Потужний вихідний каскад на транзисторах , , , ,  забезпечує вихідний струм до 1 А.

Типова схема ввімкнення даної ІМС зображена на рис.4.2. Номінальна напруга живлення 16 В. Допустиме відхилення напруги джерела живлення 10 %. Електричні параметри ІМС при номінальній напрузі живлення і опорі навантаження 4 Ом наведені в табл.4.1

Не допускається застосування ІМС без додаткового тепловідводу при потужності в навантаженні більше 0,27 Вт. Тепловий опір від переходу до навколишнього середовища =1000 С/Вт, тепловий опір від переходу до корпусу =200 С/Вт. ІМС працює стійко від джерела сигналу з внутрішнім опором не більше 15 кОм. При виникненні паразитної генерації рекомендується підібрати ємності конденсаторів , , рис.4.2. Допускається експлуатація ІМС К174УН7 при напрузі живлення менше 15В.

Таблиця 4.1