Дослідження впливу настройки контурів та зміни навантаження на режим роботи вихідних каскадів простої та складної схеми виходу, страница 2

СК

0

30

60

90

120

150

170

180

Іа0  мА

60

60

60

60

60

60

58

51

Іg10  мА

2,5

2,5

2,5

2,6

2,5

3

3

3

Іg20  мА

1

1

1

1

2

2

6,5

2,5

ІПК  А

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

1,5

3

4,5

UК  В

3

2,5

2,4

2,9

3

4,1

5,5

4,7

Рисунок 5 – Залежність Іа0  від СК

Рисунок 6 – Залежність Іg10  від СК

Рисунок 7 – Залежність Іg20  від СК

Рисунок 8 – Залежність ІПК  від СК

Рисунок 9 – Залежність UК  від СК

2.  Вплив зміни зв’язку між антенним і проміжним контурами на режим генератора.

Еа=500 В   Ug=620 В  Eg=39 B

Табл.2.

LК

0

30

60

90

120

Іа0  мА

3

4,6

4,7

5

5

Іg10  мА

6,5

10

11

15

10

Іg20  мА

19,5

57

54

48

60

ІПК  А

0,4

0,27

0,3

0,45

0,4

UК  В

20

11,5

13

15,5

14

Рисунок 10 – Залежність Іа0  від LК

Рисунок 11 – Залежність Іg10  від LК

Рисунок 12 – Залежність Іg20  від LК

 

Рисунок 13 – Залежність Іпк  від LК

 

Рисунок 14 – Залежність UК  від LК

3.  Залежність режиму генератора від розстройки антенного контуру при оптимальному зв’язку між антенним і проміжними контурами.

Табл.3.

LН

0

10

20

30

40

50

Іа0  мА

3,1

3,2

3,2

3,2

3,1

3,1

Іg10  мА

9

9

9,5

9,5

9,5

10

Іg20  мА

45

45

45

43,5

42

48

ІПК  А

0,48

0,48

0,48

0,46

0,45

0,47

UК  В

16

16

16

15,8

15,6

15,2

ІА

0

0

0

0

0

0

Рисунок 15 – Залежність Іа0  від LН

Рисунок 16 – Залежність Іg10  від LН

Рисунок 17 – Залежність Іg20  від LН

 

Рисунок 18 – Залежність ІПК  від LН

Рисунок 19 – Залежність UК  від LН

 

Висновок: після виконання даної лабораторної роботи ми навчилися досліджувати складну схему виходу, переконалися втому, що антенний контур можна розглядати як просту схему виходу, джерелом сигналу якої є проміжний контур, лиш уже присутнє узгодження опорів. Враховуючи те, що здійснюється трансформація опорів то зміна параметрів антени до 60%  веде до зміни еквівалентного опору тільки на 20%, а отже це має менший вплив на режим роботи активного елементу.

Міністерство освіти та науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування

Факультет радіотехніки та телекомунікацій

Кафедра радіотехніки

Звіт

з лабораторної роботи № 2

на тему: «Дослідження впливу настройки контурів та зміни навантаження на   режим роботи вихідних каскадів

простої та складної схеми виходу»

з дисципліни «ПГ та ФРС»

   Керівник:                         __________________________      Коваль К.О.

  Виконали ст. гр. ОТЗ-06:__________________________     Стецьков С.М.

                                             __________________________     Оцалюк Ю.П.

                                             __________________________     Фартушняк І.О.

                                             __________________________     Лисак Ю.В.

Вінниця ВНТУ 2009 р.