Лектродинаміка та поширення радіохвиль: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, страница 4

4.  Переміщення каретки дорівнює 62мм.

     Схема конструкції приладу

Рисунок 1.2

    Основні ограни управління приладу та індикації

1)  штурвал з ручкою для переміщення каретки (верхньої частини лінії);

2)  ручка регулювання положення к.з. поршня детекторної секції (забезпечує узгодженість активної складової еквівалентної провідності зонду);

3)  ручка регулювання довжини хвилеводу зонда забезпечує узгодженість реактивної складової еквівалентної провідності зонду;

4)  лінійка з ноніусом і лінзою для індикації положення зонда на довжині основного хвилеводу.

1.3.  Хвилемір середньої точності типу 35Н

     Призначення

     Хвилемір середньої точності призначений для вимірювання у лабораторних умовах довжини хвилі генераторів НВЧ діапазону, які працюють у режимі неперервних і імпульсних (модульованих) коливань.

     Основні технічні характеристики приладу:

1.  Діапазон випромінювання частоти (довжина хвиль) 7800…11200 МГц (від 38,4мм до 26,8мм).

2.  Відносна похибка випромінювання .

3.  Чутливість. При неперервних коливаннях і детекторі середньої чутливості на хвилеводі має бути .

4.  Максимальна потужність на вході хвилеводу: 0,2…0,3Вт середньої потужності

     Схема конструкції приладу

Рисунок 1.3

     Принцип дії приладу

     Попадаючи на вхід приладу електромагнітна хвиля проходить аттенюатор ослаблення якого регулюється ручкою «затухання», виведеною на передню панель приладу. Далі хвиля проходить у детекторну секцію, викликає струм у детекторі, величина якого фіксується міліамперметром рА.

     За допомогою пристрою зв’язку здійснюється відімкнення коаксіального об’ємного резонатора до відрізка хвилеводу. Коаксіальний об’ємний резонатор являє собою замкнутий коаксіальний циліндр, довжину якого можна змінювати рухаючи к.з. поршень при обертанні барабанів пристроїв настроювання резонатора у резонанс. Останній наступає тоді,коли довжина резонатора (де — ціле число ). Різниця у показаннях барабанної шкали пристрою настроювання при двох сусідніх резонансах, які фіксуються при різких мінімумах показань міліамперметра, дорівнюватиме зміщенню к.з. поршня на . Очевидно при настроюваннях з пропуском одного резонансу зміщення поршня дорівнюватиме цілій довжині хвилі.

1.4.  Міліамперметр типу М193

     Лабораторний міліамперметр типу М193 є безстрілочним, де показання його фіксуються положенням світлового «зайчика» на шкалі.

     Основні технічні характеристики

1.  Система — магнітоелектрична.

2.  Клас точності — 1,0.

3.  Максимальне значення сили випромінювального електричного струму не більше 7,5 мА.

4.  Робоче положення — горизонтальне.

2 Порядок виконання роботи

1.Уважно ознайомитись зі структурною схемою генератора сигналів типу 51Н та принципом його дії.

2.Уважно ознайомитись з конструкцією генератора сигналів 51Н, з розташуванням ручок управління його роботою  на  обох блоках.

3.Продумати і запам’ятати порядок настроювання генератора 51Н на певну частоту його робочого діапазону .

4.Уважно ознайомитись зі схемою конструкції хвиле водної випромінювальної лінії типу 33Н та ручками управління.

5.Продумати і запам’ятати порядок настроювання цієї лінії. Навчитися користуватися цією шкалою.

6.Уважно ознайомитись зі схемою конструкції хвилеміра середньої точності НВЧ діапазону типу 35Н та його ручками управління.

7.Навчитися користуватися його барабанною шкалою відліку зміщення к.з. поршня резонансної  камери приладу.

8.При замороченому к.з. металевою пластиною виходу вимірювальної лінії увімкнути прилади для їх прогрівання протягом 5…10хв.

9.Настроїти генератор, вимірювальну лінію та хвилемір на довільну частоту робочого діапазону генератора.

10.Виміряти довжину хвилі генератора за допомогою хвилеміра типу 35Н.