Проектування цифрових пристроїв на типових ІС та на ВІС програмованої структури за допомогою використання моделюючого пакету MAX+plus ІІ, страница 2

2 Спроектувати пристрій на ЦКП

2.1 Згідно з варіантом синтезувати пристрій для реалізації функцій – пороговий  елемент на ІС (жорсткої структури) типових ЦКП (на суматорах, цифровому компараторі).  Навести таблиці  відповідності,  діаграми  термів   (за необхідністю),   логічні   вирази,   принципову   електричну   схему,   часові діаграми перемикання (шляхом розгортання таблиці в часі).

2.2 Виконати автоматичне проектування пристрою за п. 2.1 (на ВІС програмованої структури) на рівні макро- та/або мегафункцій у графічному редакторі МАХ+рlus II. Навести всі файли проекту (крім службових) із зазначенням   ного   імені   з   варіантом   54   та   дати   стисле   тлумачення результатів, порівняти їх з результатами проектування вручну за п. 2.1.

2.3 Виконати п. 2.2 на тому самому або вищому структурному рівні у текстовому редакторі МАХ+рlus II (з іншою назвою проекту, що містить варіант 54).

3 Спроектувати пристрій на ЦПП

3.1 Згідно з варіантом (у таблиці задано спеціальний лічильник на тригерах типу D – 8421+3 для лічби у зазначеному коді, з вихідним кодом, що відповідає десятковому коду N = 0...9) синтезувати пристрій на основі заданої елементної бази (ІС жорсткої структури). Навести таблиці відповідності, діаграми термів (за необхідністю), логічні вирази, принципову електричну схему за ДСТУ.

3.2   Виконати   аналіз   функціонування   пристрою   та   довести   його самовідновність. Навести повну таблицю перемикання (за необхідністю), повний перемикальний граф, часові діаграми із зазначенням затримок та визначити швидкодію.

3.3 Виконати автоматичне проектування пристрою за п. 3.1, 3.2 (на ВІС програмованої   структури)   на   доцільному   рівні    (тригерні   примітиви, макрофукції,   мегафункції   за   автоматичною   створення   їх   зразка)   у графічному  редакторі   МАХ+рlus II та здійснити  автоматичний   аналіз швидкодії за допомогою дисплея Registered Performance. Навести всі файли проекту (крім службових) із зазначенням його імені з варіантом 54 та дати стисле тлумачення результатів, порівняти їх з результатами проектуванням вручну за п.3.1, 3.2.

3.4  Виконати п. 3.3 на тому самому або вищому структурному рівні, включаючи    рівень  скінченного  автомата (State Machine) у  текстовому редакторі МАХ+рlus II (з іншою назвою проекту, що містить варіант 54).

Завдання видав:

проф. Кофанов В.Л.             _________      20.09.2005р.

Завдання прийняла:

ст.гр. ОТЗ-03 Крисак Т.М.  _________      20.09.2005р.

ВСТУП

Цифрові пристрої, призначені для обробки та збереження інформації, володіють високими споживчими властивостями, якщо на всіх етапах проектування, виробництва, контролю і експлуатації роботи виконуються з урахуванням вимог стандартів.

           Метою даного курсового проекту є вивчення теоретичних та практичних основ розробки пристроїв, в основі яких лежать цифрові мікросхеми. Дані пристрої знаходять широке застосування в різних галузях сучасного виробництва. Вони можуть виступати окремими завершеними виробами, або функціональними вузлами інших пристроїв.

Важливим чинником, який впливає на якість розробленого пристрою, є теоретичні принципи його побудови. Одну і ту саму функцію можна реалізувати кількома способами. Тому однією з найважливіших задач розробника є розгляд якомога більшого числа варіантів і вибору найоптимальнішого по швидкодії, вартості, кількості використаних елементів тощо.

          У даній роботі використання персональної ЕОМ дає можливість здійснити якісне проектування пристрою. Тому варто скористатися таким програмним забезпеченням, як програмний пакет MAX+plus ІІ.


1 ПРОЕКТУВАННЯ ПРИСТРОЮ НА ЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ

1.1 Таблиця відповідності. Вирази для функції Y у ДДНФ, ДКНФ