Побудувати таблицю відповідності, мінімізувати логічну функцію. Реалізувати функцію в базисах. Виконати елементи технічного проектування однієї зі схем

Страницы работы

Содержание работы

Курсова робота з ЦП та МП

ЗАВДАННЯ   № 1

Для логічної функції Y, заданої в таблиці 1, необхідно:

1) побудувати таблицю відповідності, мінімізувати логічну функцію (навести вирази у формах МДНФ і МКНФ) та порівняти складність реалізації в булевому базисі за цими формами;

2) реалізувати функцію в базисах (припускається використовувати елементи НЕ): а) І–НЕ, б) АБО–НЕ, в) І–АБО–НЕ та в) мінімізувати схему в одному елементному базисі (І–НЕ чи АБО–НЕ) щонайменшої складності (п. в – для відмінної оцінки);

                                                                                                                     Таблиця 1

Варіант

Функція

Варіант

Функція

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

3) виконати елементи технічного проектування однієї зі схем п. 2 на інтегральних мікросхемах вибраної серії: згідно з довідковими даними позначити на електричній принциповій схемі номери їх виводів та навести основні технічні характеристики (параметри швидкодії, напруга живлення, логічні рівні, споживані струм і потужність, коефіцієнти навантаження на джерела сигналів та навантажувальна здатність);

4) реалізувати задану функцію на основі дешифратора;

5) реалізувати задану функцію на основі мультиплексорів різної розрядності та вибрати варіант найменшої складності;

6) спроектувати ЦКП за п. 2 (одна зі схем), 4, 5 у повноцикловій САПР Quartus II або MAX+PLUS II з компіляцією і функціональним моделюванням; навести роздруківку файлів зі стислим їх тлумаченням і висновками.

Похожие материалы

Информация о работе