Дослідження регуляторів потужності на тиристорі і симисторі, страница 5

Вимоги до оформлення та змісту звіту

1. Звіт по роботі повинен бути виконаний на аркушах формату А4 рукописним способом.
2. Звіт повинен містити:
- Розділ із зазначенням найменування роботи; номера варіанта; прізвища з ініціалами імені та по батькові виконавця, а також позначення навчальної групи і дати виконання роботи;
- Короткі відомості теоретичного плану в розрізі контрольних питань з зазначенням використовуваних розрахункових формул.
3. Результати виконання робіт з кожного завдання у складі;
- схему досліджень c зображенням приладів контролю;
- епюри напруг на момент відкриття досліджуваних приладів;
- таблицю з результатами вимірювань.
4. Висновки та висновки з досліджуваних схемами.
5. Графіки згідно із завданнями, виконані в одних осях координат.

4.1.7  Керований випрямляч на тиристорі

У випрямних схемах тиристори краще працюють при активному навантаженні або при навантаженні, що починається з індуктивного елемента.
У керований випрямляч тиристор вводять як звичайний вентиль, а до його керуючого електроду підводять від ланцюга керування (ЦУ) імпульси, які включають тиристори  з запізненням на кут a.

Через  тиристор VS1 a t = w, який включається в момент відповідний wt =a , на вихід випрямляча передається напруга першої фази вторинної обмотки e21. При wt=p  напруга e21 стає негативною, проте тиристор замкнутися не може, оскільки при p t = w це призвело б до обриву струму, що проходить через дросель L. Індуктивність дроселя L вибирають більше критичної, чим і підтримують безперервний струм. Тому в ті моменти, коли e21 негативно, на дроселі L наводиться ЕРС самоіндукції з полярністю і значенням, що забезпечують напругу на катоді, менше e21.

При  wt=p+a  відкривається тиристор VS2, через який на вихід передається напруга, що є на даному етапі позитивною. Струм дроселя переходить на другу фазу, а тиристор VS1 опинившись знеструмленим і зміщеним у зворотному напрямку, замикається і т. д. Таким чином, напруга на виході випрямляча e0 створюється лише тими частинами напруг вторинних напівобмоток E21 і E22, які відповідають відкритому стану тиристорів.

Рисунок 4.8 - Схема регулювання випрямленої напруги

Напруга на навантаженні, що є майже рівною постійній складовій напруги e0,  яка  підводиться до фільтру LС, зростає при зменшенні кута a і спадає при його збільшенні. Регулювання випрямленої напруги, що досягається зміною фази керуючих імпульсів, не пов'язана з гасінням надлишку потужності в самому регульованому випрямлячі, що є основною його перевагою.

Схеми випрямлення з тиристорами такі ж, як звичайних випрямлячів. Основна увага приділяється далі двофазним схемами випрямлячів.

Для простоти вважаємо падіння напруги на відкритому тиристорі багато меншим (рис. 2.1.4.) випрямленої напруги, а струми витоку (прямий струм при закритому тиристорі і зворотний струм при негативній напрузі) - малими в порівнянні зі струмом навантаження. Це дозволить вважати тиристор ідеальним (пряме падіння напруги в режимі насичення, прямий і зворотний струми витоку, а також струм відключення в ньому рівні нулю). Такі спрощення не приведуть до великої похибки, тому що струм через вентиль схеми визначається опором навантаження, а не фази. З цієї ж причини можемо вважати ідеальними дросель L і трансформатор, тобто знехтувати індуктивністю розсіювання та активними опорами їх обмоток.

(2.1.1)

 

Спочатку розглянемо одну першу фазу регульованого випрямляча (рис. 2.1.4). Навантаження випрямляча вважаємо складається з дроселя L і конденсатора С, які утворюють фільтр, і активного навантаження R, а вихідна напруга - постійною і рівною е0. Виходячи з графіка (рис. 2.1.3) запишемо