Проектування цифрових пристроїв на типових ІС та на ВІС програмованої структури, страница 8

                                                                          

                                                            Х2/10 пр.= 1.1010 0011

                                                                                -10     -3

4.2 Знайти Хс, згідно з варіантом таблиці 4.2.

А) 4379,87510 = Х16

Б) 3654,258 = Х10

В) 2452,518 = Х2

А)

 


                                         4379,875                                   

4379 16                                                                                0,875

32     273  16                                                                             16

     117   16    17   16                                                                       14

112   113  16    1

   59  112    1

   48     1

   11

                                       Відповідь: Х16 = 111В,Е

Б)

В)   2      4     5     2,      5     18

               

     010  100  101  010 101  0012

Висновки

В даній курсовій  роботі було застосовано різні методи спрощення  та мінімізації функцій, на прикладі реалізовано логічні функції у різних базисах. Також спроектовано пристрій на логічних елементах, заданої функції в ТЗ, спроектовано пристрій на ЦКП (цифровий комбінаційний пристрій) та ЦПП (цифровий послідовний пристрій). Отримані пристрої були спроектовані у редакторі Quartus II, що дав можливість дослідити їхні часові діаграми та впевнитись у вірності проектування.

  У першій частині курсової роботи було розглянуто різні методи спрощення заданої функції: при допомозі формул алгебри логіки, із застосуванням діаграми термів, редукції. При цьому мінімальну отриману функцію було реалізовано на елементах конкретно обраної серії. Також мінімальну функцію було перевірено у схемному редакторі Quartus II. Заданий у завданні пристрій було спроектовано на реальних ІМС.

У другій частині курсової роботи було проведене проектування пристрою на ЦКП, а саме логічної функції на мультиплексорі. В ході проектування була наведена таблиця відповідності, діаграма термів, логічний вираз по яким проводилась побудова порогового елементу. Виконавши автоматичне проектування пристрою на рівні макрофункцій у графічному та текстовому редакторі Quartus II.

У третій частині курсової роботи було, згідно з варіантом, синтезовано пристрій (Реверсивний розподільник імпульсів і рівнів на регістрі зсуву, на кількість каналів К=8). Було виконане автоматичне проектування пристрою на рівні макрофункцій у графічному та текстовому редакторі Quartus II. Роботу спроектованого пристрою було перевірено у схемному редакторі Quartus II. Результати перевірки повністю співпали з очікуваними, що свідчить про вірні теоретичні розрахунки.


Література

1.  Зубчук В.И, Сигорский В.П., Шкуро А.Н.- Справочник по цифровой схемотехнике.-Киев: Техника,1990.

2.  Шило В.Л.- Популярные цифровые микросхемы:Справ.-М.: Радио и связь, 1989.

3.  Р.В.Шабалин - Цифровые КМОП микросхемы: Справ.-Свердловская обл.:Комерческий центр Союза “Чернобыль”,1990.

4.  Букреев В. И. и др. Микроэлектронные схемы цифровых устройств. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Сов. радио, 1975.

5.  Корнейчук В. И., Тарасенко В. П. Вычислительные устройства на микросхемах. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Техніка, 1988.

6.  Нефедов А. В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Справочник. Т.5. - М.: ИП РадиоСофт, 1999.

7.  Кофанов В. Л. Математичні та схемотехнічні основи цифрових пристроїв: Навч. посібник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 165 с.

8.  Кофанов В. Л. Практикум з цифрових пристроїв: Навч. Посібник (електронний варіант) – Стилі теоретичні відомості, методика проектування на типових структурах (ЦКП і ЦПП), приклади, відомості щодо моделювальної програми Quartus II.

9.  Букреев В. И. и др. Микроэлектронные схемы цифровых устройств. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Сов. радио, 1975.