Проектування цифрових пристроїв на типових ІС та на ВІС програмованої структури, страница 7

3.3 Виконати автоматичне проектування пристрою за п. 3.1, 3.2 (на ВІС програмованої структури родини FLEX10K) на доцільному рівні (тригерні примітиви, макрофукції, мегафункції за автоматичного створення їх зразка) у графічному редакторі Quartus II та здійснити автоматичний аналіз швидкодії. Навести потрібні файли проекту із зазначенням його імені з варіантом XX та дати стисле тлумачення результатів, порівняти їх з результатами проектуванням вручну за п.3.1, 3.2.

Для реалізації необхідного завдання в програмі Quartus II використаємо 4-ох розрядний регістр типу:

В розгортці ця мікросхема має наступний вигляд:

 

Так як ця мікросхема є 4-ох розрядною, нам необхідно буде використати дві таких мікросхеми, після з’єднання схема буде наступна:

Реалізація розподільника рівнів на 8 каналів (згідно з варіантом):

Проектування пристрою у графічному редакторі Quartus II:

Реалізація розподільника імпульсів на 8 каналів (згідно з варіантом):

Проектування пристрою у графічному редакторі Quartus II:

Як видно із наведених часових діаграм спроектований розподільник імпульсів працює правильно, час затримки сигналу складає близько 7 ns.

Також наведемо часовий аналіз виконаний за допомогою дисплея Timing Analyzer Tool:

В результаті виконання часового аналізу видно, що затримка складає 7.4 ns):

3.4  Виконати п. 3.3 на тому самому або вищому структурному рівні у текстовому редакторі Quartus II (з іншою назвою проекту, що містить варіант XX).

Виконаємо поставлене завдання  у  текстовому редакторі Quartus II

Отримані часові діаграми роботи пристрою виконаного у текстовому редакторі Quartus II на структурному рівні, повністю збігаються з попередніми.

Регістрами називаються ЦПП, що виконують операції запису (приймання, введення), збереження, перетворення (наприклад, шляхом зсуву) та зчитування (передавання, виведення) двійкових багатоцифрових чисел (слів). Особливістю регістрів є регулярність їх структури: кожний розряд складається з однакових тригера і додаткових елементів керування розрядом. Через це розрядність регістрів легко нарощується в програмованих ІС або з’єднанням кількох ІС жорсткої структури.

Висновок: В даній частині курсової роботи мною було засвоєно роботу регістрів зсуву на основі яких було створено реверсивний розподільник імпульсів і рівнів, та було засвоєно їх проектування в графічному та текстовому редакторі Quartus II.


4 Виконати вправи з арифметичних основ ЦП

4.1 Виконати алгебричне додавання чисел Х10 з використанням             доповняльного, оберненого та двійково-десяткового коду 8421.

-25 - 78

-78                                                                              -25

Хпр. = 1.1001110                                               Хпр.= 1.11001      

Хоб = 1.0110001                                               Хоб = 1.00110   

Хдоп  = 1.0110010                                             Хдоп  = 1.00111

Хдоп                                                                           Хоб

     1.0110010                                                    1.0110001

        1.    00111                                                   1.     00110   

      11.0011001                                                 11.0001000

                                                                     

                                                                           1.0011000

-25                        X10 доп.                                                 Х2/10

-78                         1.75                                   1.0111 0101

   -103                         1.22                                      1.0010 0010

                             11.97                                   10.1000 1010

Х10 пр. =1.03                                                          0110 0110

                                                                        1  1.1001 0111