Проектування цифрових пристроїв на типових ІС та на ВІС програмованої структури, страница 2

1.6 Виконати автоматичний аналіз правильності проектування шляхом введення мовою АНDL виразу безпосередньо з табл. 1 у текстовому редакторі Quartus II (з іншою назвою проекту, що містить варіант XX) з подальшими компіляцією, функціональним моделюванням та автоматичним порівнянням часових діаграм за п.1.5 і 1.6; зробити висновки, порівняти результати проектування за п.1.1 … 1.3 та 1.5, 1.6.

2 Спроектувати пристрій на ЦКП

2.1 Згідно з варіантом синтезувати  мультиплексор для реалізації функцій на ІС (жорсткої структури) типових ЦКП. Навести таблиці  відповідності, діаграми термів (за необхідністю), логічні вирази, принципову електричну схему, часові діаграми перемикання (шляхом розгортання таблиці в часі).

2.2 Виконати автоматичне проектування пристрою за п. 2.1 (на ВІС програмованої структури родини MAX7000S) на рівні макро- та/або мегафункцій у графічному редакторі Quartus II. Навести потрібні файли проекту із зазначенням його імені з варіантом XX та дати стисле тлумачення результатів, порівняти їх з результатами проектування вручну за п. 2.1.

2.3 Виконати п. 2.2 на тому самому або вищому структурному рівні у текстовому редакторі Quartus II (з іншою назвою проекту, що містить варіант XX).

3 Спроектувати пристрій на ЦПП (Реверсивний розподільник імпульсів і рівнів на регістрі зсуву, на кількість каналів К=8)

3.1 Згідно з варіантом синтезувати паралельний лічильник на TE-тригерах. Навести таблиці відповідності, діаграми термів (за необхідністю), логічні вирази, принципову електричну схему за ДСТУ.

3.2 Виконати аналіз функціонування пристрою та довести його самовідновність. Навести повну таблицю перемикання (за необхідністю), повний перемикальний граф, часові діаграми із зазначенням затримок та визначити швидкодію.

Примітка. Для ЦПП великої розрядності (більше чотирьох)дозволяється виконати перемикальні таблицю і граф вручну лише частково, а повний граф навести за результатами автоматичного аналізу за п.3.3

3.3 Виконати автоматичне проектування пристрою за п. 3.1, 3.2 (на ВІС програмованої структури родини FLEX10K) на доцільному рівні (тригерні примітиви, макрофукції, мегафункції за автоматичного створення їх зразка) у графічному редакторі Quartus II та здійснити автоматичний аналіз швидкодії. Навести потрібні файли проекту із зазначенням його імені з варіантом XX та дати стисле тлумачення результатів, порівняти їх з результатами проектуванням вручну за п.3.1, 3.2.

3.4  Виконати п. 3.3 на тому самому або вищому структурному рівні у текстовому редакторі Quartus II (з іншою назвою проекту, що містить варіант XX).

4 Виконати вправи з арифметичних основ ЦП

4.1 Виконати алгебричне додавання чисел Х10 з використанням             доповняльного, оберненого та двійково-десяткового коду 8421.

4.2 Знайти Хс, згідно з варіантом таблиці 4.2.

Завдання видав:

Викладач: Кофанов В. Л.          __________

Завдання отримав:

Студент: Трач В. М.                  __________


Вступ

Метою даної курсової роботи є вивчення теоретичних та практичний основ розробки пристроїв, в основі яких лежать цифрові мікросхеми. Дані пристрої знаходять широке застосування як у побуті, так і на виробництві. Вони можуть виступати як окремі завершені вироби, так і як функціональні вузли ще більш складних пристроїв.

 Розвиток і вдосконалення систем зв'язку і керування в значній мірі визначаються широким впровадженням цифрової техніки. Це обумовлено відомими перевагами цифрових пристроїв в порівнянні з аналоговими і надійністю та високою стабільністю параметрів зі значною точністю обробки інформації. Окрім цього, в цифрових пристроях можуть бути реалізовані алгоритми адаптації,  такі важливі для побудови високоефективних систем обробки інформації.

Точність, швидкодія, надійність даних пристроїв в значній мірі залежить від елементної бази, на якій виконується розроблюваний пристрій, тому важливим є використання найновіших баз даних. Нажаль, виконати цю умову у даний час досить важко.