Розрахунок підсилювача програвача CD, страница 5

R9= 470 кОм                           

R10= 1 кОм                                                                            

     Середні частоти

  .                                               

= р/с

     Гц

Максимальний підйом чи спад 

                                

=28дБ

Добротність 

                       

=1.67

     Високі частоти

    

                                       

Гц

                                                

Гц

        Низькі частоти

                                              

  

                                       

        

                                    

 Гц

Перший каскад працює в режимі буферного каскаду і включений за неінвертуючою схемою включення.А другий каскад включений за івртуючою схемою включення.Тому сигнал на виході буде інверсним по відношенню до вхідного сигналу.

          Показана схема регулятора тембра дозволяє роздільно регулювати в широких межах НЧ, СЧ і ВЧ ділянки спектра відтворюваного сигналу. СЧ регулятор тембру (С4, С7, R8, R11, R14) є комбінацією НЧ і ВЧ регуляторів і фактично являє собою смуговий фільтр.

Ідеальна АЧХ даного регулятора тембру має вигляд:

Рисунок 5 - Амплітудно-частотна характеристика регулятора тембру.

.

 Основним елементом даної схеми є операційний підсилювач. Для досліджуваного еквалайзеру застосовано ОП К157УД2, який має такі параметри:

                                                      Таблиця 1. Електричні параметри ОП К157УД2

Uспож

Номінальна напруга живлення

В

Iспож

Споживаний струм

7..9

мА

Ku

Коефіцієнт підсилення напруги

20000..50000

Uвих

Вихідна напруга

В

Uзм0

Напруга зміщення нуля

мВ

Івх

Вхідний струм

500..1000

нА

Різниця вхідних струмів

150..300

нА

Ікз

Струм короткого замикання

45

мА

Коефіцієнт послаблення синфазних вихідних напруг

70

дБ

f

Частота зрізу АЧХ

1

МГц

Vc

Швидкість наростання вихідної напруги

0.5

В/мкс

Температурний дрейф напруги зміщення нуля

мкВ/oC

3.3. Розрахунок регулятора гучності.

Застосуємо схему регулятора гучності, що дасть змогу підключати його

безпосередньо до темброблоку

Рисунок 6 - Схема електрична принципова регулятора гучності.

Мінімальний рівень сигналу у данному випадку встановлюється за допомогою додаткового опору R2. Приймаємо R2=510 Ом ,тоді для забезпечення заданої у ТЗ глибини регулювання гучності  40 дБ або 100 раз опір змінного резистора R1 обиратимемо:

                                                R1 100*R2

R151 кОм

По довіднику [ 3 ] обираємо змінний резистор СП2-1:

Номінальна потужність: Рном= 0,5 Вт

Межі номінальних опорів: 47Ом…68 кОм

Межова робоча напруга: Uмеж=120 В

          При такому технічному виконанні даний регулятор гучності буде мати глибину регулювання:

122 рази.

4.Моделювання регулятору форми АЧХ  на ЕОМ.

При  дослідженні моделі  регулятора форми АЧХ  було використано моделюючий пакет Micro-Cap5.Даний пакет дозволяє досить точно змоделювати досліджуваний пристрій з урахуванням різних параметрів (зміна температури, розкид параметрів елементів та ін.)

Рисунок 7 -  Модель трьохсмугового регулятора тембру

Після запуску моделювання отримуються АЧХ   моделі, при середньому положені регулюючих резисторів (значення резисторів такі як на рис.7)

 Рисунок 8 -  АЧХ та ФЧХ пристрою при середньому положенні регулюючих резисторів.

Для дослідження максимальних підйомів АЧХ в області низьких та високих частот змінюються опори регулюючих резисторів: R6;R7;R14; R15 .                                    R6 = 0 кОм; R7 =100 кОм; R14= 0 кОм; R15 =500кОм.

Для дослідження максимальних спадів ці опори приймають значення:

R6=100 кОм; R7= 0 кОм; R14=500кОм; R15 = 0 кОм.

   Результати моделювання зображено на рис.9

а )                                                                          б)