Розрахунок підсилювача програвача CD

Страницы работы

Содержание работы

Міністерствоосвіти і науки України

Вінницький державний технічний університет

Факультет радіоелектроніки

Кафедра РТ та ТК

Підсилювач програвача компакт - дисків

Курсовий проект

з дисципліни ”Пристрої підсилення сигналів”

Пояснювальна записка

ВДТУ 7.090701.56. 45С-01 ПЗ

Керівник доцент к.т.н. _____________________________В.Д.Рудик

Н.Контроль доцент к.т.н. ___________________________В.Д.Рудик

Студент гр.РТ-99 ______________________________І.О. Пілюганов

2001
Анотація

 


          В даному курсовому проекті проводиться розрахунок підсилювача програвача CD. Даний курсовий проект починається з вступу. У вступі можна познайомитись з призначенням даного пристрою, а також з особливостями та принципами роботи програвача CD.За вступом слідує технічне завдання, в якому можна познайомитись з основними параметрами даного пристрою. В пункті “Розробка структурної схеми” можна познайомитись з основними вузлами підсилювача на рівні структурної схеми. За розробкою структурної схеми пристрою ідуть електричні розрахунки каскадів пристрою: регуляторів тембру та підсилення та каскаду кінцевого підсилення на мікросхемі К174УН19, якою було  замінено 3 каскада на транзисторах з метою зменшення розмірів, маси а також напруги живлення підсилювача.Далі іде моделювання трьохсмугового регулятора тембру на ЕОМ за допомогою програми MicroCap5. Наступним пунктом є порівняння результатів проектування та моделювання з вимогами технічного завдання, в якому в таблиці записуються дані з трьох пунктів даної курсової роботи і проводиться порівняння результатів. В наступному пункті – заключення та висновки по даній курсовій роботі.Завершують роботу список використаної літератури та додатки.

Зміст

Вступ……………………………………………………………………...................

1. Розробка технічного  завдання……………………………………….................

2. Розробка структурної схеми  пристрою…………………………......................

2.1.Визначення величини опору навантаження……………………......................

2.2.Вибір схеми підсилювача потужності...............................................................

2.3 Визначення корисної потужності, що забезпечується транзистором кінцевого каскаду підсилення..................................................................................

2.4 Вибір типу транзисторів ККП............................................................................

2.5Визначення необхідного  загального коефіцієнта підсилення за потужністю.................................................................................................................

2.6 Розрахунок співвідношення сигнал / шум........................................................

2.7 Розрахунок частотних спотворень.....................................................................

2.8 Обгрунтування можливості розробки структурної схеми пристрою на ІМС…………………………………………………………………………………..

3. Електричний розрахунок каскадів пристрою.....................................................

3.1. Розрахунок підсилювального каскаду..............................................................

3.2. Розрахунок регулятора тембру (форми АЧХ )................................................

3.3. Розрахунок регулятора гучності……………………………………………...

4.Моделювання регулятору форми АЧХ  на ЕОМ................................................

5. Порівняння результатів моделювання................................................................

 Заключення...............................................................................................................

 Література.................................................................................................................

 Додатки......................................................................................................................

Вступ

В залежності від призначення підсилювача, до його параметрів  висуваються різні умови, що значним чином впливає на смемотехнічні  рішення, за  якими будується підсилювач. Загальною тенденцією в розвитку схемотехніки підсилювачів є застосування  таких методів, які дають можливість отримати високий   ККД , малі лінійні та нелінійні спотворення, широкий діапазон частот, високу стабільність та простоту в наладці і експлуатації.

На сучасному етапі розвитку  прилад  намагаються виготовити на базі iнтегральних  мiкросхем, які вже самі по собі разом з джерелом живлення утворюють підсилювальний пристій. Такі пристої мають цілий ряд переваг над підсилювальними пристоями виготовленими  на дискретних елементах.

Метою даного курсового проекту є створення підсилювача програвача CD, до якого у технічному завданні висувається цілий ряд вимог , яким має відповідати розробляємий пристрій.

Джерелом вхідного сигналу для підсилювача потужності, який було розроблено в курсовій роботі є програвач компакт-дисків(CD). Принцип роботи дисководу нагадує принцип роботи звичайних дисководів для гнучких дисків. Поверхня оптичного диска переміщується відносно лазерної головки з постіной лінійною швидкістю,  а кутова швидкість  змінюється в залежності від радіального положення головки. Прмінь лазера направляеться на доріжку, фокусуючись при цьому з джопомогою катушки. Промінь пронікає крізь захисний шар  пластика и потрапляє на відзеркалюючий шар алюминію на поверхні диска. При попаданні його на виступ, він відбивається на детектор і проходє крізь призму, яка відхиляє його на світлочутливий діод. Якщо промінь потрапляє в  заглиблення, він роззсіюється  и тільки мала частина випрмінювання відбивається обратно и потрапляє до світлочутливого діода. На діоді світлові импульси перетворюються в електричні, яскраве випрмінювання перетворюється в нули, слабке - в одиниці.

Похожие материалы

Информация о работе