Розробка схеми підсилювача НЧ телевізійного приймача

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Вінницький державний технічний університет

Інститут РТПЗ

Підсилювач НЧ телевізійного приймача

Курсовий проект

з дисципліни „ППС”

Пояснювальна записка

ВДТУ.7.090 701. 56. 014 ПЗ

Керівник доцент к.т.н.________________________________В.Д.Рудик

Н.Контролер доцент к.т.н_____________________________В.Д.Рудик

Студент гр.РТ-00____________________________________А.М.Гуцол

2002


Анотація

В даному курсовому проекті було розроблено схему підсилювача НЧ    телевізійного приймача . Підсилювальний каскад пристрою було розраховано  на дискретних елементах. А також у значній мірі було виконано умови технічного завдання та отримано такі якості пристрою: надійність, малі габарити, покращенні частотні властивості та малі нелінійні спотворення. Також зроблено моделювання регулятор тембру  за допомогою програмного пакету Мicro-Cap Evaluation 6.0. Це дало  змогу перевірити задані по ТЗ умови і зробити висновки в доцільності використання підсилювача на дискретних елементах.

Зміст

     Вступ….…………………………………….............……………………………....

     Розробка технічного завдання……................….………………………………....

1. Розрахунок структурної схеми пристрою...............................................................

1.1 Вибір  навантаження……………............................................................................

1.2. Вибір схеми каскадів кінцевого підсилення........................................................

1.3. Визначення корисної потужності, що забезпечується транзистором ККП......

1.4.Вибір транзисторів ККП.........................................................................................

1.5. Вибір транзисторів попередніх каскадів підсилення..........................................

1.6.Визначення загального коефіцієнта підсилення одного каналу пристрою за потужності......................................................................................................................

1.7.Визначення кількості каскадів підсилення...........................................................

1.8. Розрахунок відношення сигнал / шум..................................................................

1.9. Розподіл частотних і нелінійних спотворень по каскадам ................................

1.10 Структурна схема підсилювача ...........................................................................

2. Вибір  принципової схеми підсилювача та  розрахунок  елементів.....................                                           2.1. Вибір схеми.............................................................................................................

2.2. Електричний розрахунок каскадів підсилювача..................................................

2.3. Розрахунок пасивного регулятора тембру (з межами  ±15дб)...........................

2.4. Розрахунок регулятора підсилення.......................................................................

3. Загальна принципова схема підсилювача................................................................

4. Частотні характеристики підсилювача....................................................................

5. Вплив пасивного регулятора тембру на частотні характеристики.......................

6. Моделювання підсилювача НЧ на ЕОМ……...................................……………..

7. Порівняння результатів проектування з вимогами ТЗ……......................……….

    Перелік скорочень………………................…………………...………………..….

    Висновок…………………….................………………………...…………....…….

    Література…………………………..................……………………………...……..

    Додаток………………………....................………………………………..……….

    Схема електрична принципова підсилювача вимірювального….................……

    Перелік елементів…………..............……………………...……………………….

Розробка технічного завдання

Основні технічні вимоги:

1.Експлуатаційне призначення пристрою: підсилювач НЧ телевізійного приймача. Підсилювач  може бути виконаний як окремий пристрій, який живиться від окремого джерела і підключається до телеприймача за допомогою роз’єму.

2. Варіант виконання:  стаціонарний.

3. Підсилювальні елементи: транзистори або ІМС.

4.Вихідна потужність: 10Вт  * 2. Пристрій має здійснювати підсилення по двох каналах (стереофонічний підсилювач). При певному значенні опору навантаження вихідна потужність кожного каналу має бути 10 Вт.

5.Частотний діапазон: 40Гц-12кГц. Розрахунок підсилювача повинен вестись так, щоб забезпечити якісне відтворення в вищенаведеному діапазоні частот.

6.Нелінійні спотворення: 2%. Коефіцієнт нелінійних спотворень не повинен перевищувати 2% при вихідній потужності не менше 10 Вт.

7.Частотні спотворення: Мн= 3 дБ, Мв= 4 дБ. Частотні спотворення на нижніх (F= 40 Гц) і верхніх  (F= 12кГц) частотах не повинні бути більші за приведенні значення, тобто різниця між максимальним коефіцієнтом підсилення і коефіцієнтом підсилення на цих частотах не повинна бути більша за ці значення.

Похожие материалы

Информация о работе