Дослідження енергетичних характеристик генератора з зовнішнім збудженням

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування

Факультет радіотехніки та телекомунікацій

Кафедра радіотехніки

Звіт

з лабораторної роботи № 1

на тему: «Дослідження енергетичних характеристик генератора з ЗЗ»

з дисципліни «ПГ та ФРС»

   Перевірив:                        __________________________      Дрючин О.О.

  Виконали ст. гр. РТТ - 08:__________________________     Артемчук О. В.

                                             __________________________     Бойко І. В.

                                             __________________________     Захарчук Д. В.

                                             __________________________     Тромсюк В. Д.

                                             __________________________     Гаврилюк М.

Вінниця ВНТУ 2011 р.

Мета: Дослідити енергетичні характеристики генератора з зовнішнім збудженням.

Виконання роботи:

1. Вімкнути живлення передавача, встановити постійну напругу на аноді лампи вхідного каскаду Еа=400-500В і від’ємне зміщення на сітці Eg, відповідаюче куту відсічки анодного строгу  = 90° (Еg = 500B,Eg=- -50Б).

2. Підтримуючи постійним значення напруги живлення анода Еа=500В зняти для різних значень напруги зміщення (Eg< Eg; Eg> Eg ; Eg= Eg ) залежності Іао, Іg1o, Ig20, , Інка, UK від Ug. Змінювати Ug від О до максимально можливого. Результати досліджень представлені у таблщі 1.

Таблиця-1 - Залежності Іао, Іg1o, Ig20, Івід Ug при Eg= Eg'=40B,  Ea=500B

Ug, В

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Іао, мА

0

23

54

60

75

90

105

120

135

Іg1o, мА

0

0,25

0,5

1

1,5

2

2,2

1,95

2

Ig20, мА

0

0

0,01

0,03

0

0

0

0

0

Інк, А

0

1

1,2

1,8

1,65

1,35

1,05

1

0,15

Іа, А

0

0,5

0,8

1

0,88

0,72

0,4

0,1

0,04

UK, В

9

10

9

8

8

8

0

0

0

Рис.1 -  Іао= f(Ug)

Рис.2 -  Іg1o= f(Ug)

Рис.3 -  Ig20= f(Ug)

Рис.4 -  Інк = f(Ug)

Рис.5 -  Іа = f(Ug)

Рис.5 -  UK = f(Ug)

3. Відновити оптимальний режим у вихідному каскаді і підтримуючи постійну напругу Ug=+29,5B для різних значень Eg=0... 1000В, зняти залежності Іао, Іg1o, Ig20, , Інка, UK від  від Еg. ( див. та б. 2 ).

Таблиця 2- Залежності Іао, Іg1o, Ig20, , Інка, UK від Ug від Еgпри Ug=+29,5B.

Eа

50

200

300

400

500

600

700

Іао,мА

10,5

27

54

75

105

150

150

Іg1o,мА

0,1

0,25

0,5

2

3

3

3

Ig20,мА

0

0

0

0

0

0

0

Інк, А

0

0

0

0

0,9

2,4

2,7

Іа, А

0

0

0

0

0,4

1,12

1,44

UK, В

0

0,01

1

2

4

5

7

Рис.6 -  Іао= f(Eg)

Рис.7 -  Іg1o= f(Eg)

Рис.8 -  Інк= f(Eg)

Рис.9 - Іа= f(Eg)

Рис.10 -  UK = f(Еg)

4. Підтримлточи постійним Е&, Ug зняти залежності Іао, Іg1o, Ig20нк, Іа, UK від  від Еа.(див.таб.З).

Таблиця 3 - Залежності Іао, Іg1o, Ig20, , Інка, UK від Еа при Eg=const, Ug=15.

Eа

200

300

400

500

600

700

800

Іао,мА

1,5

37,5

60

90

112,5

150

150

Іg1o,мА

0

0,7

1,5

2

2,5

2,5

2,5

Ig20,мА

0

0

0

0

0

0

0

Інк

0

0,3

0,96

1,8

2,55

>3

>3

Іа

0

0

2

0,8

0,6

0,6

0,6

UK

0,4

4

5,3

7

9

10

10

Рис.11 - UK= f(Eа)

Рис.12 - Іао= f(Eа)

Рис.13 - Іg1o= f(Eа)

Рис.14 -  Інк= f(Eа)

Рис.15 -  Іа= f(Eа)

5. Відновити оптимальний режим у вихідному каскаді при Еа=300B, визначити напругу відсічки анодного струму (Eg=-50B), зняти залежності Іао, Іg1o, Ig20нк, Іа, (див.таб.4).

Таблиця 4- Залежності Іао, Іg1o, Ig20нк, Іа, від  ; lgm=const

Eg,B

22

15

10

7

Ug,B

10

17

22

15

eg = const

32

90

65,684

56,944

53,12

Іао,мА

120

37,5

52,5

57

Іg1o,мА

0

3,4

10

10

Ig20,мА

0

5

17,5

27,5

Інк

0

1,35

0,81

1,2

Іа

0,08

0,68

1

1

Рис.16 -  Іао = f()

Рис.17 -  Іg1o = f()

Рис.18 -  Ig20 = f()

Рис.19 -  Інк = f()

Рис. 20 -  Іа = f()

Висновок: Збільшення напруги збудження призводить до збільшення Іао, Іg1o, Ig20нк, Іа. При зміні Еа спостерігається така сама тенденція. До моменту, коли Еа< Eg, струм Ig  значний, а при збільшенні Еа він зменшується за рахунок перерозподілу електронного потоку.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Отчеты по лабораторным работам
Размер файла:
763 Kb
Скачали:
0