Завдання на колоквіум з теми: "Мікропроцесори"

Страницы работы

Содержание работы

Завдання на колоквіум

Питання №1

1.  Базові поняття мікропроцесорів. Класифікація мікропроцесорних систем

2.  Мікроконтролер mcs-51. Структура.

3.  Організація пам’яті мікроконтролера mcs-51.

4.  Мікропроцесор Intel 8086. Структура.

5.  Організація пам’яті мікропроцесора i8086

6.  Система команд мікропроцесора i8086

7.  Структура мікропроцесора intel i386

Питання №2

1.  Сторінкова організація пам’яті 32-розрядних мікропроцесорів Intel

2.  Регістри мікропроцесора intel i386

3.  Система команд мікропроцесора intel i386

4.  Структура мікропроцесора intel i486

5.  Моделі мікропроцесора intel i486

6.  Архітектура 64-розрядного процесора Itanium

7.  Система команд МП Itanium

Завдання №1

1.  Написати програму на мові Ассемблер, яка б заповнювала ділянку РПД з адреси 30Н, довжиною 6 байт довільною константою

2.  Написати програму на мові Ассемблер, яка б зберегала вміст поточного банку регістрів у резидентній пам'яті даних, починаючи з адреси 23Н.

3.  Зберегти вміст поточного банку регістрів у ЗПД, починаючи з адреси починаючи з адреси С150Н.

4.  Зберегти в стеці ділянку пам'яті, починаючи з адреси з адреси 16Н, і довжиною 3 байти, а потім, відновити його за попередньою адресою.

5.  Обміняти вміст регістрів регістрових банків 1 і 2 між собою.

6.  Переслати вміст ділянки пам'яті довжиною 4 байти із РПД за адресою 16Н у ЗПД за адресою С200Н.

7.  Організувати стек за адресою Організувати стек за адресою Організувати стек за адресою 50Н і зберегти в ньому вміст регістрів банку 3.

Завдання №2

1.  Написати програму на мові Ассемблер, для обчислення виразу, де змінні є 8-розрядними додатними числами. Частку й залишок результату окремо записати у пам’ять:

           Y=(X*Z-87)/(18*W+68)

2.  Написати програму на мові Ассемблер, для обчислення виразу, де змінні є 8-розрядними додатними числами. Частку й залишок результату окремо записати у пам’ять:

           Y=(X*Z*W+24)/5

3.  Написати програму на мові Ассемблер, для обчислення виразу, де змінні є 8-розрядними додатними числами. Частку й залишок результату окремо записати у пам’ять:

           Y =((3*X+Z)-(2*X-35))/W

4.  Написати програму на мові Ассемблер, для обчислення виразу, де змінні є 8-розрядними додатними числами. Частку й залишок результату окремо записати у пам’ять:

           Y=(X+4*Z-140)^2/(W+124)

5.  Написати програму на мові Ассемблер, для обчислення виразу, де змінні є 8-розрядними додатними числами. Частку й залишок результату окремо записати у пам’ять:

           Y=X^2/(35*Z-W+105)

6.  Написати програму на мові Ассемблер, для обчислення виразу, де змінні є 8-розрядними додатними числами. Частку й залишок результату окремо записати у пам’ять:

           Y=X/(Z-12*W+14).

7.  Написати програму на мові Ассемблер, для обчислення виразу, де змінні є 8-розрядними додатними числами. Частку й залишок результату окремо записати у пам’ять:

           Y=(X*Z-12*W+14)/2.

Похожие материалы

Информация о работе