Вивчення продукції кольорової металургії. Вивчення маркування сплавів кольорових металів

Страницы работы

Содержание работы

Практична робота № 2

Тема: Вивчення продукції кольорової металургії. Вивчення маркування сплавів кольорових металів.– 2 год.

Мета роботи: Вивчити індексацію металів, що застосовується для позначення маркірування сплавів кольорових металів. Навчиться самостійно робити розшифровку марок сплавів кольорових металів.

Кольорові сплави металів усіх груп маркірують сполученням заголовних літер алфавіту і цифр. Однак літери, використовувані при маркуванні мають інше значення чим при маркуванні легованих сталей. Літерами позначають тип сплаву, назву легуючих елементів і спосіб одержання заготівок з цих сплавів (табл. 3, 4).

Таблиця 3

Літерне позначення різних груп кольорових сплавів.

Літерене позначення

Найменування груп кольорових сплавів

АЛ

Алюмінієві ливарні сплави

АК

Алюмінієві кувальні сплави

Д

Дюралюміній, деформируемый алюмінієвий сплав

У

Високоміцний алюмінієвий сплав

Б

Бабіти

Бр

Бронзи

ВТ,ВІД

Титанові сплави

Л

Латуні

МА

Магнієві деформируемые сплави

МЛ

Магнієві ливарні сплави

П

Припои

Ц

Цинкові сплави

Таблиця 4

Позначення легуючих елементів при маркіруванні кольорових сплавів.

Позначення легуючого елемента

Найменування легуючого елемента

Позначення легуючего елемента

Найменування легуючего елемента

А

Алюміній

Ж

Залізо

Б

Беріллій

К

Кремній

Кд

Кадмій

С

Свинець

М

Мідь

Ср

Срібло

Мп

Магній

Су

Сурма

Мц

Марганець

Т

Телур

Мш

Миш'як

Ф

Фосфор

Н

Нікель

Х

Хром

О

Олово

Ц

Цинк

Цифри позначають або процентний вміст легуючих елементів (латунь, бронза), або порядковий номер сплаву (магнієві, алюмінієві, і титанові).

Алюмінієві сплави маркіруються в залежності від способу їхнього виробництва: ливарні (силуміни) – літерами АЛ (АЛ1, АЛ5); кувальні для штампування – АК (АК1, АК4, ...); деформуємі незміцнюємі – АМг (Al+Mg); АМЦ (Al+Mn); зміцнюємі – дюралюміни Д1, Д6, Д16. Високозміцнюємі сплави – В95, ВУ96; порошкові спечені – САС, САП. Чистий алюміній позначається А999 (99, 999%  Al).

Магнієві сплави деформуємі маркіруються МА, високоміцні – ВМД, ливарні – МЛ, чистий магній – Мг.

Мідні сплави – латуні (сплави міді з цинком) маркіруються сполученням літер і цифр. При цьому спочатку виписують усі літери а потім – цифри. Літери показують: перша Л – латунь, далі елементи, цифри – процентний вміст міді й елементів, залишок цинк: ЛАЖ 60–1–1 (60% Сu, 1% Al, 1% Fe, залишок).

Сплави міді з оловом і іншими елементами – бронзи – маркіруються також сполученням літер і цифр. Перші літери Бр показує бронзу, наступні – елементи і їхній вміст. Наприклад: БрОЦСН 3-7-5-1 – 3% Sn, 7% Zn, 5% Pb; 1% Ni, залиш. – Сu. Чиста мідь маркірується М0, М00, М1.

Сплави на основі олова : припої, ПОС 61 (припой, 61% Sn, залиш. Pb).

Антифрикційні сплави – бабіти, позначаються літерою “Б”. Б83, бабіт 83% Sn, залиш. – Sb, Сu і домішки.

Титанові сплави – ВТ і цифри, (ВТ6, ВТ22), чистий титан – ВТ1–0, ВТ1–00, ВТ1. Цифри позначають номер сплаву, по якому визначають химічний склад.

Зміст звіту

Коротко викласти пояснення по вивченню принципів позначення заданих сплавів.

Підібрати і провести розшифровку сплавів згідно завдання (табл. 5).

Варіанти завдань отримати у викладача.

Визначити спосіб виплавки і спосіб одержання заготівок із заданих сплавів.

Контрольні питання

1.  Чим визначається якість сталей? Класифікація сплавів по якості.

2.  У чому відмінність хімічного складу сталей У8 і У8А?

3.  Чим відрізняються білі чавуни від сірих?

4.  Який з чавунів: СЧ, КЧ, ВЧ піддається обробці тиском?

5.  Що загального й у чому розходження латуні від бронзи?

6.  Який зі сплавів: ВК6, ВТ6, У95, Т15К6 – містить в основі титан ?

7.  Вкажіть, який із наведених сплавів може бути використаним для виготовлення інструменту: сталь 45, АЛ2, Р6М5Ф2, МА5.

8.  Які основні принципи закладені в розшифровці чорних і кольорових сплавів?

9.  Яка з форм включень графіту в чавунах забезпечує високий опір руйнуванню і низьке процесам – тертя?

10.  Що загального і що відмінного у чавунів і сталей?

11.  Як позначаються марки сталей, виготовлених експериментально?

12.  У якій послідовності потрібно розташувати сплави по їх щільності: АЛ2, ВК8, сталь 20, МА2, СЧ20, BТ14 ?

13.  Який з матеріалів ви рекомендуєте для виготовлення кузова легкового автомобіля і зубила: Бр 62, У7, ХВГ, сталь 10 кп, Л72, КЧ 36-4 ?

Література

1.  Марочник сталей и сплавов /В.Г.Сорокин, А.Б.Волосникова, С.А.Вяткин и др. Под общ.ред. В.Г.Сорокина. – М: Машиностроение, 1989г. – 640 с.

2.  Смирягин А.П., Смирягина Н.А., Белова А.В. Промышленные цветные металлы и сплавы. – М.: Металлургия, 19974. – 488с.

3.  Гуляев А.П. Металловедение. – М.: Металлургия, 1974. – 664с.

4.  Геллер Ю.А., Рахигтанд А.Г. Материаловедение. – М: Металлургия, 1989. – 456с.

5.  Травин О.В., Травина Н.Т. Материаловедение. – М: Металлургия, 1989. – 384с.

6.  Дальский А.М., Артюнова И.А., Барсукова Т.М. и др. Технология конструкционных материалов. – М: Машиностроение, 1988. – 384с.

7.  Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов: Справочник/ В.И.Баранчикова. – М: Машиностроение, 1990. – 400с.

Похожие материалы

Информация о работе