Оптимізація технологічних процесів галузі: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Сумський національний аграрний університет

Оптимізація технологічних процесів галузі

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання самостійної роботи

Суми 2009

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Сумський національний аграрний університет

Факультет харчових технологій

Оптимізація технологічних процесів галузі

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання самостійної роботи

для студентів 5 курсу спеціальності

8.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса»

денної та заочної форми навчання

Суми 2009


УДК 641.5

Оптимізація технологічних процесів галузі. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів 5 курсу спеціальності 8.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» денної та заочної форми навчання. Укл.: Димитрієвич Л.Р., Суми: Сумський національний аграрний університет - 2009. - С. 27.

Рецензенти: Скуріхіна Л.А., к.т.н., доцент кафедри технології м’яса ХДУХТ;

                      Касянчук В.В., д.в.н., професор кафедри ТМЯ і МП;

Друкується згідно рішення вченої ради ННІТІ Сумського національного аграрного університету.

Протокол № 8 від 21 квітня 2009 р.

© Сумський національний аграрний університет, 2009 р.

ЗМІСТ

Вступ

Стор

6

Тематичний план ……………………………………………………

6

Тема самостійної роботи №1. Оптимізація технологічних процесів підготовки м’ясної продукції. (2 години).

Література

7

8

Тема самостійної роботи №2,3. Оптимізація технологічних процесів виробництва фаршевої м’ясної продукції. (4 години)

Література

9

11

Тема самостійної роботи №4. Оптимізація технологічного процесу виробництва ковбасних виробів.(2 години)

Література

12

13

Тема самостійної роботи №5. Класифікації, технологічні особливості виробництва цільном’язової продукції. Підготовка м’ясних напівтуш. (2 години).

Література

14

15

Тема самостійної роботи №6. Оптимізація технологічного процесу проведення посолу і властивості посолочних інгредієнтів (2 години)

Література

Тема самостійної роботи №7. Оптимізація технологічного процесу підготовки м’ясної і цільном’язової продукції до теплової обробки, упаковки та зберіганню.

(2 години)

Література

Тема самостійної роботи №8. Особливості виробництва реструктурованої м’ясної продукції із нетрадиційної сировини. (2 години)

Література

Тема самостійної роботи №9. Альтернативні технології виробництва м’ясної продукції. Розробка проектів НД на нову м’ясну продукцію. (2 години)

Література

16

18

19

20

21

22

24

25

ВСТУП

З давніх давен людство намагалося скопіювати явища природи застосовуючи до своєї практичної діяльності. Від простих спостережень до розшифровування різноманітних процесів і їх реалізації – шлях становлення оптимізації технологічних процесів.

Глибоке фундаментальне знання структури та функцій біохімічних речовин і механізмів технологічних процесів націлює спеціалістів на вирішення важливих народногосподарських задач.

Застосовується до виробництва м’ясних продуктів досягнуті певні успіхи в реалізації оптимальних технологій завдяки розшифровуванню структури компонентів та речовин клітин тваринних тканин, механізмів, ферментативних та інших процесів і пов’язаних з ними перетворень білкової продукції і особливо м’ясної. В практиці м’ясної галузі широко застосовуються процеси ферментації, отримання м’ясних емульсій з заданим складом і властивостями, біохімічних активних та інших речовин, які значно прискорюють ведення технологічного процесу і покращують якість м’ясопродуктової продукції.

Пріоритетним являється раціональне та максимальне використання ресурсів, що включає вторинні продукти і відходи виробництва, реалізації природоохоронних заходів, створення нетрадиційних та так званих тонких технологій в режимі економії та максимальної віддачі.

Тематичний план самостійної роботи

Номер

Тема та зміст заняття

Обсяг, год.

денна ф. н.

п/п

Розділ теми

1

1

Оптимізація технологічних процесів підготовки м’ясної продукції.

2

2

2, 3

Оптимізація технологічних процесів виробництва фаршевої м’ясної продукції.

4

3

4

Оптимізація технологічного процесу виробництва ковбасних виробів.

2

3

5

Класифікації, технологічні особливості виробництва цільном’язової продукції. Підготовка м’ясних напівтуш.

2

4

6

Оптимізація технологічного процесу проведення посолу і властивості посолочних інгредієнтів.

2

5

7

Оптимізація технологічного процесу підготовки м’ясної і цільном’язової продукції до теплової обробки, упаковки та зберіганню.

2

6

8

Особливості виробництва реструктурованої м’ясної продукції із нетрадиційної сировини.

2

7

9

Альтернативні технології виробництва м’ясної продукції. Розробка проектів НД на нову м’ясну продукцію.

2

Всього:

18

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
173 Kb
Скачали:
0