Глосарій з дисципліни "Фізична і колоїдна хімія" (поверхневий натяг, процеси, ПАР, адсорбент, адсорбат, ..., колоїдний захист, золоте число, турбодиметрія)

Страницы работы

Содержание работы

Глосарій

Поверхневий натяг - сила, що діє на лінію поверхні рідини і направлена на скорочення поверхні.

Процеси, що відбуваються на поверхні поділу фаз, називаються поверхневими

ПАРповерхнево активні речовини - речовини, які адсорбуючись, накопичується на поверхні поділу, знижують поверхневий натяг даної межі поділу;

Адсорбент - Речовина, на поверхні якого відбувається адсорбція

Адсорбат - Речовина, яка адсорбується

Адсорбція - процес накопичення сторонніх молекул на поверхні поділу фаз, що супроводжується виділенням тепла.

Колоїдні системи - наука о властивостях, одержанні та застосуванні  гетерогенних високодисперсних систем

Електрофорез явище, коли  колоїдні частинки переміщуються до одного з полюсів електричного поля

Коагуляція - процес укрупнення частинок колоїдної системи

Гранула - частина  кількості протиіонів, що  міститься в адсорбційному шарі разом з ядром

Протиіони  - іони , що протилежні по знаку до потенціал визначаючого іону

Потенціалвизначаючі іони – іони, що адсорбуються на поверхні ядра - близькі по природі до складу ядра, а також тієї речовини що є в надлишку

Міцела - ядро разом з адсорбційним шаром і шаром вільної рідини, в якому містяться протиіони

Електрокінетичний потенціал - різниця потенціалів між твердою поверхнею і шаром рідини, нерухомо зв’язаним з нею з одного боку , і рештою рідини, яка переміщується відносно твердого тіла Поріг коагуляції – мінімальна концентрація електроліту, що викликає коагуляцію.

Колоїдний захист називається підвищення агрегативной стійкості золя шляхом введення в нього високомолекулярної сполуки (ВМС).

Золоте число — це кількість міліграмів ВМС, яке треба додати до 10 см3 0,0006%-го червоного золю золота, щоб запобігти його посинінню при додаванні до нього 1см3 10%-го розчину NaCl.

Турбодиметрія - метод дослідження, заснований на вимірюванні послаблення світла, що проходить через колоїдну систему в результаті світлорозсіювання.

набрякання – процес збільшення об’єму та маси полімеру при контакті з розчинником

Похожие материалы

Информация о работе