Будова і функції організму сільськогосподарських тварин, страница 2

Шийний відділ складається із системи шийних хребців і межує з черепом та грудним відділом. Першим шийним хреб­цем є атлант, що нагадує широке кільце, другим — епіс­трофей. Останній має зубоподібний відросток, який входить в атлант. Таке з'єднання дає змогу тварині обертати голову.

Грудний відділ складається із спинних хребців і ребер. У великої рогатої худоби в грудному відділі 13 хребців, у свиней 14 (інколи 15—17), у коней 18 (інколи 17—19). Грудні хребці відрізняються від інших наявністю суглобів, що з'єднують їх із ребрами.

Ребра — це парні кістки тулуба, які утворюють скелет бокових стінок грудної клітки. їх стільки, скільки грудних (спинних) хребців. Ребра мають вигляд довгих, вузьких, зі­гнутих кісток Із випуклою зовнішньою поверхнею й увігнутою внутрішньою. В ребрах розрізняють верхній, або хребцевий, і нижній, або грудний кінці. Ребра, що з'єднуються із грудною кісткою, називаються справжніми, а ті, які не досягають її, — несправжніми. У жуйних 13 пар ребер, із них 8 справжніх, у свиней 14—17 пар ребер, із них 7 справжніх, у коней 18 пар ребер, із них 8 пар з'єднуються з грудною кісткою. Грудна кістка розміщена знизу грудної клітки. Передній кінець її називається соколком, задній — мечоподібним хрящем.

Рис. 1. Скелет великої рогатої худоби, свині, коня: 1 - череп; 2 - шийні хребці; 3 - грудні хребці; 4 - поперекові хребці; 5 - крижова кістка; 6 - хвостові хребці; 7 - лопатка; 8 - плечова кістка; 9 - кістки передпліччя; 10 - кістки зап’ястка; 11 - кістки п'ястка; 12 - кістки пальців /фаланги/; 13 - ребра; 14 - грудна кістка; 15 - тазова кістка; 16 - стегнова кістка; 17 - велика гомілкова кістка; 18 - кістки заплюсни; 19 - кістки плюсни

Кожна кістка в тілі тварини - це складний орган, побудований а пластичної кісткової тканини, який виконує визначену функцій, тому кожна кістка має особливості будови, зумовлені головною функцією.

За формою і функціями кісток поділяють на довгі /трубчасті та загнуті/ і короткі /симетричні і асиметричні/.

Довгі трубчасті кістки складають скелет кінцівок, вони виконують функцію важелів опору і руху. Середня частина кістки з кістково-мозковою порожниною називається діафізом, а потовщення на кінцях кістка, вкриті суглобовим хрящем, - епіфізами. До довгих загнутих кісток належать ребра, короткі симетричні кістки - хребці, які утворюють в скелеті тулуба хребетний стовп, а короткі симетричні - це кістки зап'ястного і заплюсневого суглобів кінцівок. З пластинчатих кісток складаються череп, лопатка т тазова кістка.

Кістки побудовані з кісткової тканини. Розрізняють компактну та губчасту кісткову речовину. Компактна речовина розміщується на поверхні кістки, а губчаста – під компактною, в епіфізах трубчастих кісток, в довгих загнутих та в усіх коротких кістках. В пластинчастих кістках губчаста речовина, як правило, відсутня, виняток становить тазова кістка.

Компактна кісткова речовина має пластинчасту будову і складається з гаверсових пластинок або остеонів, вставних пластинок та загальних зовнішніх пластинок. Остеони утворені пластинками у вигляді трубок, уставлених одна в одну. Кількість цих трубок, залежно від виду тварини, а також положення кістки складає 2-21. В центрі цих трубок проходить судинний /гаверсовий/ канал, в якому проходять судини і нерви. Трубки складаються з міжклітинної речовини, в якій розрізняють головну безструктурну і волокнисту речовини.

Відростчасті кісткові клітини перебувають в порожнинах між трубками. Вставні пластинки розміщуються між остеонами, а загальні пластинки утворюють зовнішній шар компактної кісткової речовини.

Губчаста речовина, утворена кістковими пластинами, має пористу структуру, яку можна бачити неозброєним оком. Для полегшення маси тіла птиці деякі кістки Їх скелета заповнені повітрям. Порожнина трубчастих кісток у дорослих тварин з вловне на жовтим кістковим мозком, який є жировою тканиною, а з губчастій речовині довгих і коротких кісток міститься червоний кістковий мозок – орган кровотворення. З ньому розвиваються червоні та білі кров’яні клітини. Свіжі кістки містять в середньому до 50% води, до 15% ясиру, органічної речовини /осеїну/ до 13% і мінеральних речовин до 22%. При вивченні будови окремих кісток як органів звертають увагу на           суглобові хрящі і суглобові поверхні, як місця рухомого сполучення кісток одна з одною. За формою суглобових поверхонь можна зробити висновок про характер руху між кістками. При наявності жорсткості відростків та інших утворень можна зробити висновок про ступінь розвиненості м’язів, а значить і про рухомість в області відповідних суглобів.

Завдання 1. Намалювати скелет великої рогатої худоби.

Завдання 1. Намалювати скелет свині.

Завдання 1. Намалювати скелет коня.

Питання для самоконтролю

  1. Що уявляє собою скелет тварин?
  2. Із яких типів кісток він складається?
  3. Опишіть скелет корови.
  4. Опишіть скелет свині.
  5. Опишіть скелет коня.
  6. Із яких розділів складається скелет сільськогосподарських тварин?
  7. Охарактеризуйте будову кісток різних типів.