Базові матеріали для засвоєння курсу теоретичних основ електротехніки. Закони електромагнетизму. Визначення параметрів схем заміщення приймача і джерела електричної енергії в колі постійного струму. Структурні поняття електричних кіл

Страницы работы

Содержание работы

Файл 1

Вступ

1. Базові знання для засвоєння курсу теоретичних основ електротехніки.

2. Закони електромагнетизму.

3. Визначення параметрів схем заміщення приймача і джерела електричної енергії в колі постійного струму.

4. Структурні поняття електричних кіл.

1. Базові знання для засвоєння курсу теоретичних основ електротехніки

ЛІТЕРНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА МАГНІТНИХ ВЕЛИЧИН

№ з/п

Назва величини

Позначення

Одиниця вимірювання

Примітка

1

Заряд електричний

Q

К (кулон)

2

Індуктивність власна

L

Гн (генрі)

1мГн = 10-3 Гн

1мкГн = 10-6 Гн

3

Індуктивність взаємна

M

Гн

4

Коефіцієнт потужності

χ

5

Коефіцієнт потужності при синусоїдних струмові та напрузі

cosφ

6

Коефіцієнт трансформації

n

7

Потужність активна

P

Вт (ват)

1кВт = 103 Вт

1МВт = 106 Вт

8

Потужність повна

S

В А

1кВА = 103 ВА

9

Потужність реактивна

Q

Вар

1кВар = 103 Вар

10

Потужність миттєва

P

В А

11

Напруга електрична

U

В (вольт)

1мВ = 10-3 В

1мкВ = 10-6 В

12

Напруга магнітна

UM

А (ампер)

13

Густина струму

J

А/м2

14

Потенціал електричний

V

В

15

Потокозчеплення

ψ

Вб (вебер)

1мкВб = 10-6 Вб

16

Опір електричний (постійного струму)

R

Ом

1кОм = 103 Ом

1МОм = 106 Ом

17

Опір електричний активний

R

Ом

18

Опір електричний повний

Z

Ом

19

Опір електричний реактивний

X

Ом

20

Провідність електрична повна

Y

См (сіменс)

21

Провідність електрична активна

G

См

22

Провідність електрична реактивна

B

См

23

Сила магніто-рушійна вздовж замкненого шляху

FM

А

24

Опір магнітний

RM

1/Гн

25

Струм

I

А (ампер)

1мкА = 10-6 А

1мкА = 10-3 А

26

Кількість витків

w

27

Стала часу електрична

τ

с

28

Електрорушійна сила

E

В

29

Частота коливань

f

Гц (герц)

30

Частота коливань кутова

ω

рад/с

31

Частота обертань

n

об/хв.

32

Коефіцієнт корисної дії

η

33

Ємність

C

Ф (фарад)

1мкФ = 10-6 Ф

1нФ = 10-9 Ф

1пФ = 10-12 Ф

34

Енергія

W

Дж (джоуль)

35

Магнітна індукція

B

Тл (тесла)

1мТл = 10-3 Тл

36

Магнітна проникність

μ

Гн/м

37

Діелектрична проникність

ε

Ф/м

38

Магнітний потік

Ф

Вб

1мкВб = 10-6 Вб

39

Напруженість магнітного поля

H

А/м

1кА/м = 103 А/м

ОСНОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ В ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМАХ

№ з/п

Вид елемента

Літерне позначення

Графічне позначення

1

Джерело напруги

Е

2

Джерело струму

J

3

Елемент гальванічний чи акумулятор

G

4

Резистор

R

5

Резистор із змінним опором

R

6

Конденсатор

C

7

Конденсатор зі змінною ємністю

C

8

Котушка індуктивності

L

9

Котушка індуктивності з осердям

L

10

Нелінійний елемент

HE

11

Трансформатор

T

12

Асинхронний двигун із короткозамкненим ротором

АД

13

Асинхронний двигун із фазним ротором

АД

14

Машина постійного струму

G(M)

15

Обвитка реле

K

16

Контакт на замикання

K

17

Контакт на розмикання

K

18

Перемикач

K

19

Автоматичний вимикач

AB

20

Запобіжник

F

21

Амперметр

22

Вольтметр

23

Ватметр

24

Напівпровідниковий діод

VD

25

Стабілізатор

26

Транзистор

27

Заземлення

Похожие материалы

Информация о работе