Охорона праці при обслуговуванні технологічного обладнання

Страницы работы

Содержание работы

ЛЕКЦІЯ 9

Тема: Охорона праці при обслуговуванні технологічного обладнання

План

  1. Загальні положення охорони праці і техніки безпеки при обслуговуванні обладнання технологічних ліній харчових виробництв.
  2. Охорона праці і техніка безпеки при обслуговуванні виробництв по забою і переробці м’яса.
  3. Охорона праці при обслуговуванні холодильних установок.

Правила технічної експлуатації обладнання технологічних ліній передбачає забезпечення нормальних зовнішніх умов їх роботи: відповідність приміщень; вимагаємо температура; вологість; стан підходів до обладнання, збереження напівфабрикатів та інвентарю; підтримання в чистоті обладнання;

- підтримання необхідних режимів роботи механізмів, швидкості та силові навантаження: виконання правил керування машинами, виконання систем планово попереджувального ремонту.

Догляд за обладнання має важливе значення для збереження його працездатності. При ретельному догляді можна збільшити стан його служби. Перед початком роботи робітники повинні оглянути машину, перевірити її чистоту, включити і перевірити її у робочому стані, оглянути місце роботи. При роботі обладнання слід контролювати і слідкувати за всіма технологічними параметрами та за роботою машини чи установки. При невеликих пошкодженнях слід замінити або виправити зламану машину, або деталь і сповістити обов’язково майстра. Значна кількість апаратів і обладнання в харчовій промисловості працюють з використанням теплоти і під тиском більше 0,08 мПа. Їх експлуатація повинна проводитися у строгій відповідності до правил експлуатації теплових мереж, а також правил безпеки. Поломка це незначне пошкодження деталей машини, без порушення виробничого процесу на ділянці і в цеху. Під аварією розуміють вихід із стану машини, яка супроводжується порушенням і окремих деталей.

У виробництвах м’яса  та м’ясних продуктів, як і в багатьох виробництвах до роботи допускаються особи які в установленому порядку пошли інструктаж і перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки.

Вимоги безпечної експлуатації технологічного устаткування і ведення технологічних процесів.

-  Після закінчення роботи обладнання повинно піддаватися миттю і дезинфекції

-  При експлуатації ємкісних теплообмінних апаратів повинно проводитися після того, як воно буде вімкнене.

-  Апарати з тиском необхідно перевіряти на наявність запобіжних пристроїв.

-  Не дозволяється при увімкненій машині проводити чистку обладнання.

-  У цехах і на ділянках з підвищеною небезпекою повинні бути підвішені інструкції по безпечному обслуговуванні.

-  Перед початком роботи працівник повинен оглянути і перевірити робоче місце.

-  Контрольно вимірювальні прилади повинні проходити перевірку.

      Організація охорони праці на підприємствах для забою та первинної переробки тварин повинна здійснюватися у відповідності з Законом України «Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополучча населення.

Обладнання, що входить в конструкцію засобів забою тварин та первинної переробки.

-  перед початком роботи обладнання засоби захисту повинні бути приведені до готовності ;

-  огородження робочих органів повинні мати пристрої, що виключають можливість їх випадкового знімання;

-  рухомі частини виробничого обладнання, якщо воно являє собою джерело небезпеки, повинні бути огороджені, крім випадків порушення процеса керування;

-  огороджуючи пристрої повинні бути достатньо міцними, не мати гострих кутів, і бути доступними для обслуговування;

-  внутрішня поверхня дверей огороджень, що закривають елементи, які знаходяться під струмом повинна бути пофарбована в червоний колір.

Органи керування:

-  обладнання повинно мати надійно діючі органи керування (пульт керування) для увімкнення і зупинки, які повинні бути розташовані так, щоб ними було зручно і безпечно користуватись з робочого місця і була виключена можливість їх самовільного включення;

-  оптимальна висота розміщення органів повинна бути у разі роботи стоячи 0,7-1,3 м, а у разі роботи сидячи 0,3-0,9 м від робочого місця віддалена не більше ніж на 1,2 м;

-  органи керування (кнопки, ручки) повинні бути відповідного кольору, в тому числі для зупинки червоного кольору.

Вимоги до контрольно – вимірювальних приборів:

-  обладнання, що працює в особливих режимах (під тиском, з парою, з холодоагентами, якщо вони чутливі до перевантажень і падіння напруги в електромережі) повинно бути забезпечене контрольно – вимірювальними приладами і запобіжними пристосуванням;

-  прилади контролю повинні встановлені не вище 2 м від рівня підлоги;

-  перевірка манометрів з їх опломбуванням або тавруванням виконуватися не рідше 1 року на 12 місяців.

Вимоги до обладнання забою і первинної переробки тварин:

-  підвісні шляхи, що працюють прід напругою більше 42 в, повинні бути обладнанні захистно – відключеними пристроями. Їх треба підвищувати на сталевому контакті та врівноважувати противагою або пружиною, що працює на стискання;

Похожие материалы

Информация о работе