Колоїдні системи, їх одержання, властивості

Страницы работы

Содержание работы

4.1          Тема : Колоїдні системи, їх одержання, властивості. Конспектування основних моментів теми. Виконання домашніх завдань по темі. 

Колоїдна хімія - це наука о властивостях, одержанні та застосуванні  гетерогенних високодисперсних систем. До гетерогенних систем належать такі, в яких один або більше компонентів – так звана дисперсійна фаза – подрібнені в певному середовищі – дисперсійному середовищі. Усі можливі комбінації дисперсних систем можна поділити на вісім груп:

  1. Суспензії, колоїдні розчини (Т у Р);
  2. Емульсії  (Р у Р);
  3. Піни    (Г у Р);
  4. Затверділі суспензії – рубін, агат (Т уТ);
  5. Включення рідини у твердих тілах (вода в парафіні);
  6. Тверді піни (пемза) (Г у Т);
  7. Пил, дим (Т у Г);
  8. Туман (Р у Г);

Р – рідина, Т – твердий стан, Г –газ

Колоїдні розчини здатні виявляти високі адсорбційні властивості. Як відомо ґрунтовий розчин – це гетерогенна система , що відноситься до колоїдних розчинів. Добрива, що надходять в грант в першу чергу адсорбуються ґрунтовими колоїдами. Це затримує поживні речовини в ґрунті і не дозволяє вимиватися їм в нижчі шари. З ґрунтових колоїдів необхідні рослинам іони поглинаються коренями рослин. Соколовський, Гедройц та ін.. велику увагу приділяли стану ґрунтових колоїдів: Властивості ґрунту залежать від складу тих катіонів, які поглинають ґрунтові колоїди. В чорноземах колоїді містять в якості обмінних катіонів Mg2+2+ - , це визначає велику обмінну ємність – здатність поглинати велику кількість катіонів обмінним шляхом. Солончаки містять багато обмінного натрію, і мають значно меншу ємність поглинання.

Властивості колоїдних систем.

З наведених дисперсних систем найбільше значення мають колоїдні розчини – це подрібнена тверда фаза в рідкому середовищі - золі.

Відповідно до загальноприйнятої міцелярної теорії будови колоїдних розчинів, золь складається із двох частин: міцел й інтерміцелярної рідини. Міцела - це структурна колоїдна одиниця. Інтерміцелярна рідина - дисперсне середовище, що розділяє міцели.

Розмір колоїдних частинок від 1 до 100нм (10-5 – 10-7 см). 

1. Завдяки гетерогенності колоїдні розчини розсіюють світло. Якщо спостерігати колоїдні розчини в прохідному світлі, то вони здаються зовсім прозорими. Але при бічному освітленні вони залишають на шляху проходження променів світла – смугу. Якщо між джерелом світла і колоїдним розчином помістити випуклу лінзу так, щоб на неї падав пучок збіжних променів, то при бічному освітленні утворюється яскравий світлий конус який називають конусом Тіндаля

2. Характерним для колоїдних розчинів є явище електрофорезу . Воно полягає в тому , що під впливом різниці потенціалів усі колоїдні частинки переміщуються до одного з полюсів: або до позитивного, або до негативного. Явище електрофорезу свідчить про те, що всі колоїдні частинки мають певний, однаковий для всіх часточок позитивний чи негативний заряд.

3. Колоїдні розчини подібно молекулярним розчинам виявляють осмотичний тиск, обумовлене рухом колоїдних частинок. Осмотичний тиск колоїдних розчинів визначається дуже незначними числами, що пояснюється відносно невеликими концентраціями цих розчинів.

4. По мірі подрібнення речовини швидко зростає число частинок, одночасно зростає загальна поверхня поділу фаз, а значить запас вільної поверхневої енергії в системі. Тому колоїдні системи термодинамічно нестійкі , мають значні адсорбційні властивості , та здатні до агрегації.

5. Безперервний рух колоїдних частинок спричиняє їх зіткнення , що приводить до агрегації (коагуляції – процес укрупнення частинок колоїдної системи ) частинок, яка є результатом прагнення системи зменшити свою вільну енергію, внаслідок чого відбувається осідання, або седиментація. Якщо немає зусиль, які перешкоджали б агрегації частинок, то система через кілька хвилин руйнується, відбувається цілковита седиментація твердої фази.

Наявність електричного заряду одного знака спричиняє електростатичне відштовхування частинок; якщо сила відштовхування більша ніж сили агрегації, то це забезпечує агрегатну стійкість тобто стійкість проти укрупнення частинок. 

2. Методи приготування колоїдних розчинів.

Для приготування колоїдних розчинів існують два методи:

Похожие материалы

Информация о работе