Розрахунок електрозахисту. Розрахунок захисного заземлення. Методика розрахунку захисного заземлення, страница 4

Ґрунт, вода

Питомий опір,

ρ, Ом ·м

Ґрунт, вода

Питомій опір,

ρ, Ом ·м

можливі межі коливань

при вологості 10...20% до маси ґрунту

можливі межі коливань

при вологості 10...20% до маси ґрунту

Глина

8...70

40

Кам’янистий

500...800

-

Суглинок

40...150

100

Гірський

104...107

-

Пісок

400...700

700

Вода морська

0,2...1

-

Супісок

150...400

300

Річкова

10...100

-

Торф

10...30

20

Ставкова

40...50

-

Чорнозем

9...53

20

Грунтова

20...70

-

Садова земля

30...60

40

В струмочках

10...60

-

Додаток 2

Значення коефіцієнту сезонності КС

Коефіцієнти сезонності

Ι клімат. зона

ΙΙ клімат. зона

ΙΙΙ клімат. зона

ΙV клімат. зона

Коефіцієнт сезону для горизонтальних заземлю-вачів на глибіні 0,8 м

4,5–7,0

3,5–4,5

2,0–2,5

1,5–2,0

Коефіцієнт сезону для вертикальних стержнів, довжиною 2-3 м при глибині закладання вер-шини 0,5–0,8

1,8–2,0

1,6–1,8

1,4–1,6

1,2–1,4

Теж при довжині стержнів 5 м і глибіні закладання вершини 0,7–0,8

1,35

1,25

1,15

1,1

Примітка: Сумська область в ІІІ кліматичній зоні.

Додаток 3

Значення коефіцієнту використання ηГ горизонтального смугового заземлювача, який з’єднує вертикальні електроди (кругла сталь, кутники і т.п.) групового заземлювача

Відношення

α/e

Кількість вертикальних електродів

2

4

6

10

20

40

60

100

Вертикальні електроди розміщення в ряд

1

2

3

0,85

0,94

0,96

0,77

0,80

0,92

0,72

0,84

0,88

0,62

0,75

0,82

0,42

0,56

0,68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вертикальні електроди розміщені по контуру

1

2

3

-

-

-

0,45

0,55

0,70

0,40

0,48

0,64

0,34

0,40

0,56

0,27

0,32

0,45

0,22

  0,29

  0,39

0,20

0,27

0,36

0,19

0,23

0,33

Примітка: α — відстань між вертикальними електродами;

e — довжина вертикальних електродів.

Додаток 4

Значення коефіцієнту використання ηе вертикальних електродів групового заземлення (кругла сталь, кутники і т.п.) без врахування впливу штаби з’єднання

Кількість заземлювачів

Відношення відстані між електродами до їх довжини

1

2

3

1

2

3

електроди розташовані в ряд

електроди розташовані по контуру

2

4

6

10

20

40

60

100

0,85

0,73

0,65

0,59

0,48

-

-

-

0,91

0,83

0,77

0,74

0,67

-

-

-

0,94

0,89

0,85

0,81

0,76

-

-

-

-

0,69

0,61

0,56

0,47

0,41

0,39

0,36

-

0,78

0,73

0,68

0,63

0,58

0,55

0,52

-

0,85

0,80

0,76

0,71

0,66

0,64

0,62

Рекомендована література:

1. Алексеев М.В., Демидов П.Г., Основы пожарной безопасности. – М., 1971. – 248с.

2. Житецький В.Ц, , Мельников О.В. Основи охорони праці. Навч. посібник. – Вид. 4-е, доп. – Львів, 2000. – 350с.