Розрахунок електрозахисту. Розрахунок захисного заземлення. Методика розрахунку захисного заземлення, страница 3

Спочатку зробимо перевірочний розрахунок необхідної кількості вертикальних заземлювачів:

Приймаємо 15шт.

Обчислимо загальний розрахунковий опір заземлення з врахуванням опору з’єднувальної смуги:

Таким чином, в даному прикладі розрахунок зроблено вірно, так як 3,58 < 4 (Ом).

Варіанти задач

Визначити геометричні розміри штучного заземлювача, коли допустимий опір цього заземлювача Rn, Ом.

Для захисного заземлення електрообладнання механічної майстерні застосовують вертикальні стержні рівнобокової кутової сталі b×b мм, або круглої сталі діаметром d мм, довжиною L, забиті в землю з дна траншеї глибиною h = 0,8м. Варіанти задач наведені в табл. 1:

Таблиця 1

№ вар.

Rn,

Ом

B,

мм

D,

мм

L,

м

Ґрунт

Вологість ґрунту

Кліматичний пояс

Розміщення електродів

в ряд

по контуру

1

4

40

2

глина

10

ІІ

+

-

2

5

45

2,5

торф

15

ІІІ

-

+

3

6

50

3

чорнозем

20

ІV

+

-

4

7

40

2

суглинок

20

ІІ

-

+

5

8

45

2,5

глина

5

ІІІ

+

-

6

4

35

2,5

супісок

11

ІІІ

+

-

7

4

30

2

пісок

10

ІV

+

-

8

4

45

3

садова земля

8

ІІІ

+

-

9

4

50

4

кам’янистий

15

ІІ

+

-

10

4

60

3,5

скелистий

12

І

+

-

11

9

50

торф

25

ІV

-

+

12

10

40

5

суглинок

15

ІІ

+

-

13

4

40

2

чорнозем

10

ІІІ

+

-

14

6

50

3

глина

15

ІV

-

+

15

8

50

5

пісок

20

ІІІ

-

+

Відсутні дані прийняти самостійно, але обґрунтувати їх значення.

Контрольні питання

1.  В чому полягає дія захисного заземлення?

2.  Які є види заземлення, дайте їх характеристику?

3.  Як визначити опір розтікання струму одиночного вертикального заземлювача?

4.  Як визначити силу струму та напругу дотику при замиканні на землю?

5.  Як розраховується опір заземлювача з урахуванням опору горизонтальної смуги?

Додаток 1

Приблизні значення питомого електричного опору різних ґрунтів води