Психічні процеси та психічні функції свідомості

Страницы работы

Содержание работы

Тема 2. Психічні процеси та психічні функції свідомості

Мета

З’ясувати у чому полягає різниця між психічними процесами і психічними функціями виходячи з основоположень структуралізму і гештальтпсихології. Довести, що будова психічного апарату людини є “двоповерхова” і містить у собі два рівні психічних функцій, котрі представлені як цілісність.

План

1.  Екзопсихіка: відчуття, сприйняття, мислення, інтуїція, увага.

2.  Ендопсихіка: пам’ять, воля, емоції, уява.

3.  Переживання як процес: стрес, фрустрація, конфлікт, криза. 

Ключові поняття

Ендопсихічні та екзопсихічні функції, відчуття, сприйняття, апперцепція, інтуїція, мнемоніка, регресія, воля, емоції, почуття, стрес, фрустрація.

Завдання для самостійної роботи:

1.  Взаємодія нервової і гормональної систем.

2.  Розвиток психіки у філогенезі.

3.  Психіка тварин і людська свідомість, їх відмінність.

4.  Розвиток психіки у онтогенезі, еволюція форм відображення у живій природі.

5.  Розвиток психіки у онтогенезі. Вікова психологія.

6.  Научення через класичне і оперантне обумовлення.

7.  Методи психологічних досліджень.

Література:

1.  Василюк Г. психология переживания. – М., 1983.

2.  Изард К. Эмоции человека. – М., 1980.

3.  Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. – М., 1957.

4.  Селье Г. Стресс без дистресса. – М., 1979.

Похожие материалы

Информация о работе