Психологічні проблеми творчості у науці і техніці

Страницы работы

Содержание работы

Тема 7. Психологічні проблеми творчості у науці і техніці

1.  Мотивація особи як передумова творчості.

2.  Уява і творчість.

3.  Індивідуальність і творчість.

Методичні рекомендації:

Однією з областей людського розуму, у яку досі не дібрались комп’ютери, залишається творче мислення. Психологи ніяк не можуть прийти до єдиної точки зору щодо визначення терміну “креативність”. Під цим словом будемо мати на увазі здібність бачити речі під новим кутом зору і знаходити нове і незвичайне вирішення проблем. У цьому відношенні креативність є повною протилежністю шаблонному мисленню.

При цьому треба звернути увагу на те, що такі поняття як розум, інтелект, мислення з одного боку і креативність з іншого – це зовсім не одне й те ж.

Деякі дослідники вважають, що ознаками креативності є такі суспільно корисні результати, як винаходи і створення творів мистецтва. В той же час творчість як таку не варто зводити тільки до цих самоочевидних сфер.

З одного боку очевидно, що творча особистість більш піддається емоційним перепадам, ніж люди інших професій. А з іншого – це також і працездатність, допитливість, впертість.

Очевидно, що творче начало складається з кількох необхідних компонентів. Це:

1)  розвинута база знань. Чим більше компонентів знань, одержаних в результаті їх накопичення, тим більше шансів, що вони складуться у інтелектуальну мозаїку новим чином.

2)  навички образного мислення мають забезпечити здатність бачити речі під іншим кутом зору.

3)  внутрішня мотивація творчості. Творчі люди концентрують увагу не скільки на зовнішніх спонуканнях – виконанні завдань в строк, чи заробити гроші, - скільки на внутрішньому задоволенні і захопленні самою справою.

4)  здатність до ризику. Тільки таким чином можна одержати новий досвід.

Література:

1.  Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности. – М., 1990.

2.  Гройсман А. Психология, личность, творчество, регуляция состояния. – М., 1993.

3.  Кирнос Л.И. Индивидуальность и творческое мышление. – М., 1992.

4.  Роменець В.А. Психологія творчості. – К., 2001.

Похожие материалы

Информация о работе