Розрахунок магнітного кола з постійною намагнічувальною силою, страница 2

У магнітопроводі слід виділити ділянки, виконані з одного матеріалу з однаковим перерізом. Довжини цих ділянок розраховують за середньою силовою лінією магнітного поля.

У даному разі маємо три різнорідних за матеріалом ділянки — електротехнічна сталь осердя та ярма і повітряний зазор.

Довжина і переріз повітряного зазору:

L0=0,1 мм = 1*10-4м;

S0 =10*10 = 100 мм2  =1-10-4 м.

У магнітопроводі, виконаному з електротехнічної сталі, виділимо ділянки, що мають однаковий переріз — осердя та ярмо.

Довжина середньої лінії

L4= а2 + а1 + 0,5 (с3 – с3) = 60+10 + 0,5(10 +10) = 80 мм = 0,08 м;

переріз осердя

S = 10*10 = 100мм2 = 10-4 м2.

Довжина середніх ліній та переріз ділянок ярма:

L1 = с2 -0,5с1 = 30-0,5*10 = 25 мм = 0,025 м;

S1 = 10*10=100 мм2 = 10-4 м2;

L2 = a2 + a1 = 60+10 = 70 мм = 0,07 м;

S3 = 10 * 10 = 100 мм2 = 10-4 м2,

L32 -0,5с1 + L0=30-0,5*10+0,1 = 25,1  мм = 0,0251 м;

S3 =10*10 = 100мм2 = 10-4 м2.

 Повний магнітний потік на ділянці магнітопроводу з обмоткою

Фп =(1 + k)Ф = 1,1*1,3*10 4= 1,43*10-4Вб.

 Значення індукції на ділянках магнітопроводу:

Напруженість магнітного поля для феромагнітних матеріалів визначають за кривими намагнічування В=f(Н) (табл. 5.2).

Таблиця 5.2

Індукція В,Тл

Напруженість магнітного поля, А/м сталі

-їагру.і-;^

„„го„„.

"Г"^ —

ІЛІ

Э11

Э42

Э43

Э330

ЛС

КС

1

2

3

4

5

6

7

0,1

0.1

52

9

9

23

6

80

80

90

0,2

84

18

41

16

160

200

0,3

113

27

60

28

240

280

0.4

140

37

82

44

320

360

0,5

171

48

60

400

450

0,6

211

63

153

80

488

570

0,7

261

84

190

102

584

700

0,8

318

110

240

125

682

§40

0.9

397

140

303

152

798

1000

1.0

502

135

410

180

924

3200

ІД

С47

260

535

212

1090

1400

1,2

843

380

700

2-15

1290

1050

1.3

1140

680

1050

280

1590

2100

1.4

1580

1450

1730

330

2090

2700

1,5

2200

3100

3850

390

2890

3500

 

1,6

4370

5600

6700

520

4100

4200

 

1,7

7780

9500

13000

810

5750

6500

 

1,8

12800

14600

23000

1500

9200

10200

 

1,9

19700

22000

3400

4000

14000

14800

 

2,0

31000

41000

70000

16000

24000

24800

 

У даному випадку Н1 = Н2 = Н3 = 680А/М,  Н4 = 1 766 А/м. Напруженість магнітного поля в повітряному зазорі

Н0=B00=1.3/4π*10-7=10.4*103A/м

Далі для кожної ділянки визначають добуток  НL . Результати розрахунків зводять у табл. 5.3.

Таблиця 5.3

№ ділянки

Матеріал

Ф-104, Вб

S*1032

В, Тл | Н, А/м

H, A/м

L , м

HL  , A

0

Повітря

1,3

1

1,3

1035032

0,001

103,5

1

Сталь Э42

1,3

1

1,3

680

0,025

17

2

Сталь Э42

1,3

1

1,3

680

0,07

47

3

Сталь Э42

1.3

1

1,3

680

0,0251

17,1

4

Сталь Э11

1,43

1

1,43

1766

0,08

141.3

Намагнічувальна сила кола

F =

Із співвідношення F = ІW визначають силу струму, необхідну для створення в колі робочого магнітного потоку:

I=F/W=326.5/1000=0.326 A

Після спрацювання реле (зникнення повітряного зазору між осердям та ярмом) струм в котушці, необхідний для створення робо­чого магнітного потоку, зменшиться. Це видно з таких розрахунків:

F=

Співвідношення між струмами в котушці до та після спрацювання реле

n=