Розрахунок магнітного кола з постійною намагнічувальною силою

Страницы работы

Содержание работы

Файл 5

ЛПЗ №5. Розрахунок магнітного кола з постійною намагнічувальною силою

Мета роботи: Оволодіти методиками розрахунку магнітних кіл.

5.1. Обсяг завдання

1.Відповідно до варіанта для магнітного кола, що складається з стального осердя з обмоткою, стального ярма та має повітряні зазори визначити струм в обмотці, необхідний для створення в повітряному проміжку робочого магнітного потоку Ф.

2.Проаналізувати зміну сили струму в обмотці для створення робочого магнітного потоку при усуненні повітряного зазору притисканням ярма до осердя.

3.Розрахунок виконати за умови, що обмотка має W витків, магнітний потік розсіювання становить k % робочого потоку Фр.

5.2. Вказівки до вибору варіанта

Розрахункові дані вибирають з табл.5.1. Розрахувати коло, зображене на рис.5.1,а. Дані кривих намагнічування відповідних марок сталі наве­дені в табл.5.2.


Таблиия.5.1

Число одиниць шифру

Матеріал

Ф105, Вб

W, витки

К, %

Число десятків шифру

Розміри магнітопроводу, мм

осердя

ярма

a1

а2

b

c1

с2

c2

l0

0

Э11

Э42

8,0

300

10

0

14

48

24

15

45

20

0,1

1

Э43

Э12

8,2

320

12

1

15

50

15

16

40

15

0,12

2

Э42

ЛС

8.4

340

14

2

16

52

16

17

45

20

0,14

3

Э330

КС

8,6

360

12

3

17

54

17

18

50

11

0,16

4

Э42

Э11

8,8

380

10

4

18

42

18

19

50

12

0,18

5

Э330

Э43

9,0

400

8

5

19

44

19

10

60

14

0,2

6

Э43

Э42

9,2

450

6

6

10

46

30

11

65

17

0,19

7

Э42

КС

9,4

500

8

7

11

48

31

12

50

15

0,17

8

Э330

Э11

9,6

550

10

8

12

50

32

13

55

10

0,15

9

Э11

ЛС

9,8

600

12

9

13

52

30

14

60

12

0,13

5.3. Методичні вказівки до аналізу магнітних кіл з постійною намагнічу вальною силою

Аналіз нерозгалуженого магнітного кола, що складається з кількох ділянок, які відрізняються між собою матеріалом, площею перерізів S та довжиною середніх ліній L , проводять за законом повного струму — лінійний інтеграл вектора напруженості Н магнітного : по замкненому контуру дорівнює повному струму І (алгебраїчній сумі струмів), які проходять через поверхню, обмежену даним контуром

По суті закон повного струму є частковим випадком закону Кірхгофа щодо магнітного кола. Для осердя з обмоткою, що має декілька витків, він може бути записаний у такому вигляді:

В інженерних розрахунках магнітних кіл, як правило, приймають, що магнітний потік Ф на всіх ділянках магнітного кола однаковий. У цьому разі за заданою величиною Ф визначають магнітну індукцію  на кожній ділянці магнітного кола:

Далі за кривими намагнічування В = f(H) для кожної ділянки визначають напруженість магнітного поля. Для ділянок повітряного зору напруженість магнітного поля визначають за такою формулою:

де  - магнітна проникність повітря,  =4*10-7Гн/м.

Визначивши за законом повного струму намагнічувальну силуF з співвідношення F = IN , обчислюють струм в обмотці магнітопровода, необхідний для створення робочого магнітного потоку Ф.

Методику аналізу магнітного кола покажемо на прикладі числового розрахунку. Задачу сформулюємо так: осердя електромагнітного реле (рис.5.2) виготовлене з листової електротехнічної сталі Э42 з обмоткою, що містить N=1000 витків. Ярмо реле виго­товлене з листової електротехнічної сталі Э11. Між осердям та ярмом в неспрацьованому стані існує повітряний зазор завтовшки 10 = 0,1 мм. Решта розмірів вказані на рис 5.2.

                  

Рис.5.2

За магнітного потоку розсіювання К=0,1 Ф визначити струм  в обмотці, потрібний для створення магнітного потоку Ф = 1,3*104 Вб, а також струм в котушці після усунення повітряного зазору.

Похожие материалы

Информация о работе