Дослідження низьковольтних плавких запобіжників

Страницы работы

Содержание работы

Файл 9

ЛПЗ №9 Дослідження низьковольтних плавких запобіжників

Мета роботи - ознайомлення з конструкцією і технічними даними низьковольтних плавких запобіжників; визначення досвідченим шляхом час-токової характеристики плавкої вставки і порівняння її з характеристикою плавкої вставки, отриманої розрахунковим шляхом.

Обладнання - запобіжники типів ПР-2, ПН-2 і ПНБ-2, а також іспитовий патрон з набором мідних дротів різного діаметра.

9.1.Завдання

1. Ознайомитися з призначенням, принципом дії, конструкцією і технічними даними низьковольтних плавких запобіжників ПР-2, ПН-2 і ПНБ-2, а також зі схемою для дослідження, приладами й апаратами, установленими на робочому місці.

2. Визначити досвідченим шляхом залежність часу плавлення мідної вставки різного діаметра від струму, що протікає по ній.

9.2.Порядок виконання роботи

1. Ознайомитися зі стендом і схемою (мал.9.1.) для визначення час-токових характеристик низьковольтних плавких запобіжників.

Вимикач SA1 підключає джерело перемінної напруги до схеми дослідження. Лампочка НL1 сигналізує про наявність харчування схеми. Величина струму  плавкої вставки регулюється автотрансформатором TV. Баластовий дросель служить для збільшення загального опору ланцюга навантаження, щоб зміна активного опору плавкої вставки при нагріванні не позначилося на величині струму. Трансформатор струму ТА знижує напругу при одночасному збільшенні струму  плавкої вставки.

Вимикач SA2 служить для підключення джерела перемінної напруги до схеми харчування обмотки пускача КМ, що своїми контактами шунтує плавку вставку при установці струму, а також включає електросекундомір для виміру часу плавлення вставки.

Відключення електросекундоміра відбувається в момент перегоряння плавкої вставки за рахунок шунтування обмотки електросекундоміра контактом KF іспитового патрона FU.

2. Для визначення залежності часу плавлення мідної плавкої вставки від струму установити плавку вставку визначеного діаметра відповідно до варіанта табл.9.1. в іспитовий патрон і вставити ножі патрона в гнізда установки.

Рис. 9.1

Таблиця 9.1

Діаметр плавкої вставки, мм

Варіанти

1

2

3

4

5

6

α1

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

α2

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,20

Встановити автотрансформатор TV на нуль, включити вимикачі SA1 і SА2. Установити за допомогою автотрансформатора струм у ланцюзі  відповідно до табл.9.2. і звести на нуль показання електросекундоміра. Виключити SА2. і після перегоряння плавкої вставки і зупинки електросекундоміра записати його показання в табл.8,2. Зазначений досвід зробити для всіх значень струму і двох діаметрів плавкої вставки.

Таблиця 9.2

Діаметр плавкої вставки, мм

Дані

Показання електросекундоміра (с) при струмі I, A

10

12

15

18

21

24

27

30

α1

дослідні розрахунки

α2

дослідні розрахунки

3. Розрахунковий час плавлення вставки визначити по формулі

tпл = q2/I*105,

де tпл - час плавлення вставки, з;

q - перетин плавкої вставки, мм2

I - струм, А.

Значення струмів при розрахунку береться з табл.9.2.

По дослідним і розрахунковим даним з табл.9.2 побудувати на одному графіку залежності tпл =f(I) для кожного перетину плавкої вставки.

Похожие материалы

Информация о работе