Види колоїдних систем. Поверхнево-активні речовини. Суспензії. Емульсії. Піни, страница 9

Властивості концентрованих емульсій. У таких емульсіях краплі досить великі й видні в оптичний мікроскоп. Концентровані емульсії седимен-тационно нестійкі. Внаслідок високої концентрації краплі перебувають у постійному контакті й легко наступає коалесценція. Стійкість таких емульсій повністю залежить від эмульгатора.

ТИПИ ЭМУЛЬГАТОРОВ НЕОРГАНІЧНІ ЕЛЕКТРОЛІТИ

Неорганічні електроліти є найменш ефективними эмульгаторами. Так, при додаванні тиоциа-ната калію KNCS до суміші «масло^-масло-мастило-олія-вода-масло» у невеликій концентрації можна одержати тимчасову розведену емульсію I роду. Її відносна стійкість може бути пояснена виникненням ДЭС на водній стороні міжфазної поверхні, що утвориться внаслідок виборчої адсорбції SCN~. Ці іони створюють малий негативний потенціал на межфазной поверхні й щільність поверхневого заряду мала. Тому сили відштовхування між ДЭС краплі також невеликі. Цей тип стабілізації занадто слабшав для одержання емульсії потрібної концентрації й з достатнім часом життя.

КОЛОЇДНІ АКТИВНИЙ^-АКТИВНІ-АКТИВНІ-АКТИВНІ-ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ

Згадаємо, що колоїдні активний^-активні-активні-активні-поверхнево-активні речовини - дифильные молекули, що містять у своєму углеводородном радикалі не менш 8-10 атомів вуглецю. Співвідношення між гідрофільними властивостями полярної групи й липофильными («липос» - жир) властивостями

неполярної групи (углеводородного радикала) визначається гидрофильно-липофильным балансом числом ГЛБ.

Стабілізація емульсій іоногеними колоїдними ПАР пов'язана з адсорбцією й певною орієнтацією молекул ПАР на поверхні крапель. Відповідно до правила уравнивания полярностей Ребиндера полярні групи ПАР звернені до полярної фази, а неполярні радикали— до неполярного, фазі. Щоб ПАР могло захистити краплю від злиття з іншої, воно повинне створювати захисну оболонку зовні краплі. Тому воно повинне краще (але не повністю!) розчинятися в рідині, що є дисперсійним середовищем, чим у рідині, з якої складається крапля. Розчинність

Найбільш ефективними эмульгаторами для одержання емульсій I роду є натрієві солі жирних кислот (мила) із числом вуглецевих атомів 8-10 і вище, а також алкилсульфаты, алкилсульфонаты й ін. У ряді жирних кислот кращими эмульгаторами є лауриновая (С11Н20СООН) і миристидиновая (С13Н27СООН) кислоти, що дають, відповідно до правила Траубе, найбільше зниження

Вуглеводневі радикали ПАР в емульсіях I роду йдуть у глиб крапель, причому для гарної вертикальної орієнтації вони повинні складатися не менш, ніж з 8-10 атомів вуглецю.

ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ЕМУЛЬСІЇ

У процесі одержання емульсії, особливо диспергаци-онными методами, неминуче утворяться краплі як однієї, так й іншої рідини. Однак у часі краплі однієї рідини зберігаються й поступово накопичуються, краплі інший практично миттєво коалесцируют. Якщо накопичуються краплі масла, утвориться пряма емульсія (М/В), якщо води - утвориться зворотна емульсія (В/М). Тип емульсії, що утвориться, залежить від цілого ряду факторів, але багато в чому визначається природою эмульгатора. Дотримуючись правила Банкрофта, можна сказати, що та рідина, що краще розчиняє эмульгатор або краще його змочує (якщо це порошок), є дисперсійним середовищем. Таким чином, знаючи природу эмульгатора, можна пророчити тип емульсії, що утвориться. Однак така оцінка досить приблизна, особливо якщо емульсія многокомпонентна.

Існує кілька експериментальних методів визначення типу емульсій.

МЕТОД РОЗВЕДЕННЯ

У пробірку з водою вводять краплю емульсії, що при обережному струшуванні рівномірно розподіляється в об'ємі води в тому випадку, якщо це емульсія типу М/В. Якщо ж емульсія зворотна (В/М), те крапля не диспергируется. Ця проба дає кращі результати у випадку розведених емульсій.

СПОСОБИ РУЙНУВАННЯ ЕМУЛЬСІЙ