Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження

Страницы работы

Содержание работы

Заняття 4

Тема 4. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження.

План:

1.  Оцінити хімічну обстановку. Послідовність її проведення. Розрахунок масштабів хімічного забруднення. Розв’язання типових завдань.

При виконанні розрахункової роботи   (самостійного завдання) розрахувати комплексну задачу за оцінкою хімічної обстановки. Номер задачі згідно списку журналу обліку.

№ по списку журналуобліку

№ задачі

1,   10,    19

1

2 ,  11,   20

2

3, 12,   21

3

4,13,    22

4

5,   14,    23

5

6 ,  15,    24

6

7 , 16,   25,

7

8 ,17,   26

8

9 ,  18,   27

9

 При вирішенні задачі послідовно визначити:

1. Глибину, ширину і площу зони зараження хмарою зараженого повітря ;

2. Час підходу зараженого повітря до рубежу (об'єкту);

3. Час перебування формувань у засобах захисту;

4. Можливі втрати людей у населеному пункті (на об'єкті);

5. Показати графіком у вибраному масштабі взаємне положення місця аварії, населеного пункту з урахуванням кута, під яким дме вітер.

Умови задач для розрахункової роботи (самостійного завдання):

Задача 1.

Ввечері, в результаті аварії на залізничній дорозі відбувся вилив  75 т хлору. Визначити ймовірний відсоток враження людей в селищі, що розташоване в 2,5 км від залізниці, вітер зі швидкістю 2 м/сек дме в сторону села під кутом 30°. довжина села 2км, населення 800 чоловік без протигазів. Інверсія.

Задача 2.

На хімічному заводі в результаті аварії відбувся вилив з необвалованої ємкості 8 т сірководню. Визначити час підходу хмари зараженого повітря до містечка розташованого в 1,2 км від місця аварії і відсоток можливих втрат людей в містечку, якщо довжина його 4 км,населення 300 чоловік, напрямок вітру у сторону містечка під кутом 45° до його довжини, швидкість вітру 1 м/сек, погода ясна, місцевість в бік містечка відкрита. Населення має 30% протигазів. Інверсія.

Задача 3.

На м'ясокомбінаті відбувся вилив 35 т аміаку з не обвалованої ємкості. Визначити ймовірні втрати людей в населеному пункті розташованому в 1,5 км від місця аварії, якщо вітер із швидкістю 3,5 м/с дує у сторону села та перпендикулярно йому, довжина якого 320 м, населення 250 чоловік, температура повітря на висоті 50 см дорівнює + 15° С, на висоті 200 см + 16,5 °С, місцевість на шляху руху хмари зараженого повітря відкрита. Оснащення населення протигазами складає 45%. Інверсія.

Задача 4.

На хімічному заводі відбувся вилив з необвалованої ємкості 9 т фосгена. Визначити площу зараження, час підходу і час уражуюючої дії фосгену до села, розташованого в 16 км від місця аварії, вітер в сторону села, швидкість 2,5 м/с, місцевість розповсюдження хмари зараженого повітря відкрита, температура повітря на висоті 50 см дорівнює - 7°С, на висоті 200 см дорівнює 5,5 ºС. Інверсія. Населення 600 чоловік.

Задача 5.

Вдень при ясній погоді на території хімкомбінату розміром 2,5 х 2,5 км відбувся вилив з необвалованої ємкості 90 т аміаку. Визначити імовірні втрати робітників з смертельним наслідком, якщо швидкість вітру 0,4 м/с. забезпечення населення протигазами 60 %, місцевість відкрита. Кількість працюючих 2500 чоловік. Інверсія.

Задача 6.

Ввечері при ясній погоді на   фермі де працювало 20 чоловік відбувся вилив 8 т аміаку. Визначити імовірний відсоток людей  зі смертельними наслідками, якщо швидкість вітру 0,5  м/с, площа ферми 70 га , населення не має протигазів. Інверсія.

Задача 7.

Ввечері при ясній погоді на хімічному заводі відбувся вилив з обвалованої ємкості 50 т аміаку. Визначити імовірні втрати людей зі смертельними наслідками і час підходу хмари зараженого повітря до населеного пункту з населенням 800 чол., віддаленого від місця аварії на 7, 5 км, якщо вітер зі швидкістю 3 м/с направлений в сторону села під кутом 40º.Довжина села 3,5 км. Інверсія.

              Задача 8.

Вночі при ясній погоді на залізниці в 5,8 км від селища в результаті аварії відбувся вилив 40 т сірчистого ангідриду. Визначити час підходу хмари зараженого повітря до селища і імовірні втрати людей, (населення 600 чоловік )якщо вітер із швидкістю 3,6 м/с дме в бік селища під кутом 25°. Довжина селища 2,5 км. Місцевість на шляху руху хмари зараженого повітря відкрита.

Задача 9.

На хімзаводі в результаті аварії відбувся вилив 50 т хлору із обвалованої ємкості. Визначити імовірні витрати людей в бригаді полеводів 35 чоловіків,  що працюють на полі, на відстані 6,5 км від місця аварії, довжина поля 2,5 км, напрям вітру в бік поля і перпендикулярно йому, швидкість вітру 2,5 м/с, погода ясна, на шляху переміщення хмари зараженого повітря лісний масив.

Примітка:Кожний км лісу зменшує на 2,5 км відстань, яку проходить хмара на рівній місцевості.

Література:

1.  М.І. Стеблюк «Цивільна оборона  та цивільний захист» стр. 187-192, 243-245, 265-307

2.  Ю.В. Кулявец и др.. «Оценка обстановки на объекте хозяйственной деятельности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера»стор. 34 – 80

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
48 Kb
Скачали:
0