Підсумковий тест з дисципліни "Політологія" (основа ідеальної держави Платона, ідея розподілу державної влади на 3 гілки, пряма (безпосередня) демократія)

Страницы работы

Содержание работы

1.Яка з цих ідей покладена в основу ідеальної держави Платона?

влада і правління більшості

правління найбагатших

суспільний розподіл праці, правління філософів

влада одного над усіма

2.Хто з представників Французького Просвітництва обгрунтував ідею розподілу

державної влади на 3 гілки:

Ж.Ж.Руссо

Д.Дідро

К.Гельвицій

Ш.Монтеск"є

3.Хто з французьких Просвітників був прихильником прямої (безпосередньої) демократії?

Ф.Вольтер

Д.Дідро

Ш.Монтеск"є

Ж.Ж.Руссо

4.Ідеалом державного правління, згідно з Кантом, була...

абсолютна монархія

республіка

тиранія

конституційна монархія

5.Яка з теорії виникнення держави належить ідеологам марксизму

патріархальна

демографічна

класова

природно-кліматична

6."Залізний закон олігархії" сформулював

М.Вебер

Р.Даль

Р.Міхельс

Ф.Бжезінський

7.Хто автор політичного тракту "Левіафан" ?

Д.Локк

Платон

Ф.Аквінський

Т.Гоббс

8.В якому з творів давньоруської літератури створено узагальнений образ державного діяча?

"Повість минулих літ"

"Повчання дітям" В.Монома

"Слово о полку Ігоревім"

"Руська правда"

9.Хто очолює уряд у парламентських республіках?

монарх;

президент;

прем'єр - міністр

губернатор.

10.Що таке вільний мандат?

він передбачає обов'язковість виконання депутатом своєї програми   і звіту про неї

пере виборцями;

 він дає депутатові право визначати свою діяльність у парламенті незалежно від

інтересів виборців округу;

інститут глави держави;

це вищий представницький орган держави, який обирається

11.Які основні форми державного правління?

монархія, республіка;

держава - поліс;

держава - імперія;

 національна держава.

12.Якою буває  держава за  формою державного устрою?

аристократична, радянська, парламентська, президентська,  

                  президентсько - парламентська;

 деспотичною, станово - представницькою, абсолютною,

                  конституційно - парламентською;

унітарна, федеративна;

. двопалатний парламент.           

Похожие материалы

Информация о работе