Характеристика технологічних ліній. Методи заощаджень енергетичних ресурсів. Охорона праці при обслуговуванні технологічних ліній

Страницы работы

Содержание работы

ЛЕКЦІЯ 1

Тема: Вступ. Характеристика технологічних ліній. Методи заощаджень енергетичних ресурсів. Охорона праці при обслуговуванні технологічних ліній

ПЛАН.

1.  Вступ.

2.  Новітні технологічні лінії в м’ясній промисловості.

3.  Методи заощадження енергетичних ресурсів.

4.  Охорона праці при обслуговуванні технологічних ліній.

1. Потокові лінії виробництва та розфасування м’ясної промисловості повинні відповідати наступним вимогам: - необхідна продуктивність; - мінімальні матеріальні, трудові та енергетичні затрати; - безпека в обслуговуванні; - якість виготовленої продукції; - надійність та доступність ремонту; - екологічна безпека.

Особливість конструкції технологічних ліній полягає в тому, що робочі органи технологічних ліній повинні виконуватись так, щоб при експлуатації не було проникнення в робочу зону сторонніх предметів, пилу від зносу деталей, масел.

Матеріали потокових ліній повинні бути стійкими до хімічних, теплових та механічних дій при мийці, чистці та дезинфекції. Конструкція обладнання повинна забезпечити захист виробляємих продуктів та сировини від зовнішніх забруднень, забезпечувати можливість мийки та чистки обладнання. Поверхні повинні бути доступні для санітарної обробки та контролю якості. В конструкції продуктової зони обладнання технологічних ліній не повинно бути недоступних місць, глухих карманів, щілин, різних перетинів.

            2. Використання поточно-механізованих ліній дозволяє правильно організувати виробничий процес та покращити умови праці, а також забезпечити потрібні санітарно-гігієнічні норми і високу якість м’ясних та молочних виробів. Перехід молочної та м’ясної галузей на якісно новий рівень розвитку автоматизації та роботизації як окремих операцій так і технологічного процесу виробництва в цілому. Технологічні процеси виробництва молочних продуктів складаються з окремих технологічних операцій, що виконуються на різних машинах і апаратах, котрі комплектуються в технологічні лінії також. Також характерно для молочної промисловості те, що багато типових технологічних операцій здійснюються за допомогою однотипного технологічного обладнання.

            В м’ясній промисловості використовуються лінії багатоцільового призначення. Вони дозволяють виробляти як м’ясокісткові, так і м’якотні продукти. Для виробництва реконструйованих виробів в оболонці використовують лінії ФВО (шинка в оболонці). В лінії фірми Строк-Протекон (Нідерланди) реалізовані технологічні прийоми обробки сировини при виробництві продуктів посолу.

            Випуск якісного м’яса та поліпшення тяжких умов праці зв’язано з технічним оснащенням ліній забою тварин та розділення тушок. При переробці рогатої худоби в українських виробництвах використовують лінії для переробки кожного виду тварин. Вони забезпечують безперервне переміщення тушок у вертикальному положенні при їх технологічній обробці.

            3. При розгляді питань енергозбережень в установках з технологічними лініями західні країни починають з впровадження систем керування енергоресурсами. Ці системи традиційно включають у себе: А) вимірювання подачі пару, газу та електрики до промислових агрегатів та ліній у межах виробництва на більш високому рівні. Сприянню здійсненню таких вимірювань беруть на себе фінансові служби. Так як керівники виробничих ліній відповідальні за всі витрати, пов’язані з виробництвом, повинні прагнути добиватися до більш точного вимірювання енергоспоживання з тим, щоб ефективно використовувати енергоресурси у технологічних лініях в цілому та окремих процесах.

Б) Установлення регуляторів на парових казанах та генераторах гарячої води для підвищення ефективності вироблення і подачі електричної енергії.

В) Впровадження комп’ютерів з програмним забезпеченням для збирання інформації, відповідного аналізу та передбачення потрібності енергоресурсів.

Г) Впровадження комунікаційних мереж для дистанційного вимірювання і управління енергоресурсами із центральних котелень або електричної станції.

            Використовування сучасних систем управління технологічними лініями в мережах виробництва може зменшити витрати енергоресурсів до мінімуму.

            Цільовий енергомоніторинг є ключовим елементом управління виробничими процесами на підприємстві. ЦЕМ забезпечує постановку відповідних цілей споживання енергоресурсів, як на рівні окремих процесів так і всієї технологічної лінії або агрегату. При цьому використовуються енергетичні моделі з урахуванням впливу найважливіших параметрів, як виробничі потужності і якість подачі енергоресурсів. При аналізі різниць між дійсним і цільовим споживанням система ЦЕМ може сприяти здійсненню змін з покращення споживання енергоресурсів.

            4. Для обслуговування технологічних ліній допускаються особи, які знають принцип роботи лінії та улаштування, правила експлуатації обладнання та обслуговування, які пройшли відповідний інструктаж та медичний огляд.

            Організація окремих робочих міст технологічних ліній повинна забезпечити високий рівень виробничої, технологічної і трудової дисципліни усіх ланок технологічної лінії. Обладнання повинно бути у гарному технічному стані, а параметри його роботи-відповідати технічним характеристикам. Обертові вузли машин (вали, ротори і т.п.) повинні бути збалансовані. Робочі органи повинні бути відрегульовані, справні. Не можна допускати невластивий шум, стук, вібрацію та заїдання робочих органів, а також перенавантаження машин, які приводять до завалів, перегрівів і аварій.

Забороняється пуск і роботи машин з несправними або знятими огородженнями, запобіжними і сигнальними улаштуваннями.

Забороняється під час роботи лінії знімати та надівати привідні паси, регулювати  натяг тягових і робочих органів (лопаток, бичів, шнеків, щіток, вальців), проводити дрібний ремонт, змазку, підтяжку болтів і т.п.). Ці роботи дозволяють виконувати тільки після повної зупинки обладнання.

Техніка безпеки при обслуговуванні конкретних технологічних ліній буде розглянута нижче при вивченні окремих ліній і в узагальненій лекції з техніки безпеки.

Рекомендована література.

1.  Винникова Л.Г. Технология мяса и мясних продуктов. Киев. Фирма «Инокс», 2006.-с.600.

2.  Драгилев А.И., Дроздов В.С. Технологические машины и аппараты пищевых производств. Москва.:»Колос», 199.-376 с.

3.  Федоренко С.(ред.) Энергоэффективность в химической промышленности. March Consalting Group, Сумы 1999.- 170 с.

4.  Єресько Г.О., Шинкарик М.М., Ворощук В.Я. Технологічне обладнання молочних виробництв. Київ. Фірма “Інокс”. 2007.- с.344.

Похожие материалы

Информация о работе