Безмашинні холодильні установки, страница 5

Льодогенератор лускатого льоду безпосереднього охолодження в принципі працює так само, як і генератор лускатого льоду розсільного охолодження. Але через порожній вал барабана в цьому випадку циркулює аміак.

Робочим органом льодогенератора сніжного льоду є циліндр, усередині якого встановлена рифлена втулка. Між втулкою і стінкою циліндра є порожнина, у якій кипить аміак. Усередині втулки на валу обертаються лопатки з різцями. Усередину втулки подається вода, що охолоджується і намерзає на її рифленій поверхні. Лід зрізується обертовими різцями. Суміш льоду і води виштовхується із циліндра і зневоднюється шляхом підпресування у формах. Крижана вода повертається в апарат для заморожування (рис. 5). Льодогенератори блокового льоду безпосереднього охолодження мають льодоформи з подвійними стінками - сорочкою, усередині якої кипить аміак. Вода заливається в льодоформи, де і замерзає.Рис.3. Льодогенератор лускатого льоду: 1 – лід; 2 деформуючий ролик; 3 – льодоскат в бункер; 4 – вал з подачею розсолу; 5 – циліндр, що обертається; 6 – кожух льодогенератора; 7 – теплоізоляція.

Рис.4. Льодогенератор трубчатого льоду:

1 – кожух льодогенератора; 2 – труба

льодогенератора; 3 – збирач аміаку; 4 – поплавковий

регулюючий вентиль; 5 – механічний ніж;

6 – насос для подачі води.

Рис. 5. Льодогенератор сніжного льоду:

1 – вал; 2 – циліндр; 3 – втулка

Розрахунок установок льодосоляного охолодження

Калоричний розрахунок холодильників з льодосоляним охолодженням здыйснюють так само, як і для холодильників з крижаним охолодженням.

Розрахунок танків для льодосоляної суміші. Полягає у визначенні їх тепло передаючої поверхні за формулою

,                                                            

де F— теплопередаюча поверхня танків, м2;

 — максимальна витрата холоду по камері   в літній період, Вт;

k— коефіцієнт теплопередачі танків,   Вт/(м2×C°);

якщо відсутня на поверхні танків снігова шуба, його

приймають рівним:

- при   природній     циркуляції   повітря     в   камері 7—9 Вт/(м2×°С);

- при спонукальній циркуляції повітря в камері  9—12Вт/(м2×°С);

 — температура повітря в камері, °C;

 —температура охолодної льодосоляної суміші, °C ; її приймають на 6—8°С   нижче   температури    повітря в камері.

Виходячи із загальної необхідної для даної камери теплопередаючої поверхні танків, знаходять їх  чис­ло і розміри. Висота танків звичайно на 0,5 м                     менше висоти камери, а ширина 200—300 мм.

Розрахунок льодосоляних ґратчастих кишень. Поверх­ню льодосоляної суміші умовно приймають рівною  внутрішньої поверхні ґратчастої кишені,                                       яку визначають з рівняння

,                                                           

де  — умовний коефіцієнт тепловіддачі від повітря камери до льодосоляної суміші, віднесений до внутрішньої поверхні кишені. Його приймають рівним 6—8 Вт/(м2×°С); 1,2 — коефіцієнт збільшення поверхні кишені. Його вводять у розрахунок для забезпечення рівномірної температури повітря в камері.

При проектуванні будь-якого пристрою льодосоляного охолодження необхідно визначити витрату льоду і солі. Для цього приймають температуру плавлення суміші на 6—8°С нижче температури повітря в камері. Для цієї температури за таблицею фізичних властивостей льодосоляної суміші визначають концентрацію солі в суміші  і відповідну холодопродуктивність 1 кг суміші  Витрата суміші визначається з рівняння

,                                                                           

а витрата льоду і солі з рівнянь:

.

При визначенні розмірів кишень варто врахувати, що обсяг суміші, що завантажуєся щодоби, становить тільки 40% усього обсягу кишені. Щільність льодосоляної суміші приймають рівної 450 ¸550 кг/м3. Кишені виконують звичайно з дерев'яних брусків 50´50 м з відстанню між ними 35 ¸ 40 мм. Ширина кишень 250 ¸ 400 мм.