Безмашинні холодильні установки, страница 2

Лідник з бічним розташуванням льоду (рис.1) являє собою наземний пристрій. Камери для продуктів у ньому розташовані поруч із льодосховищем і відділені від нього ізольованою стіною з отворами внизу і вгорі для циркуляції повітря.

Вода від танучого льоду відводиться за допомогою влаштованих у підлозі скатів і приямка із трубою, постаченої на кінці гідравлічним затвором, що перешкоджає проникненню в льодовик зовнішнього   теплого   повітря.

У холодильній камері здійснюється природна циркуляція повітря, внаслідок різниці його густини по висоті камери. Охолоджене від зіткнення з поверхнею льоду повітря опускається до підлоги льодосховища, звідки через нижній ряд отворів у стіні, що відокремлює льодосховище від камери із продуктами, надходить у неї. У камері повітря отеплюється і піднімається до стелі, звідки через верхній ряд отворів у розділяючій стіні переходить у льодосховище для охолодження.

Рис. 1. Лідник з бічним розташуванням льоду:

А — відділення для льоду; Б — камера для продуктів; В — тамбур;

1 — отвори для надходження в камеру охолодженого повітря, 2 — отвори для повернення отепленого повітря, 3 - відвід води від танучого льоду; 4 - накатник, 5 -люк для завантаження льоду.

При цьому різниця температур отепленого і холодного повітря становить близько 5° С, швидкість його руху в нижніх отворах перегородки в середньому близько 0,15 м/с.

При нормальній експлуатації лідника, завдяки порівняно гарній циркуляції повітря температура в камері майже постійна протягом усього сезону (у середньому близько 6° С), чого досить для короткочасного зберігання більшості продуктів.

В лідниках з бічним розташуванням льоду гарні і санітарні умови зберігання.

Основні недоліки цього типу льодовиків — відносно високі первинні витрати на спорудження і велику витрату будівельних та ізоляційних матеріалів. Пояснюється це тим, що розміри льодосхови­ща в кілька разів більше розмірів холодильних камер
для продуктів.                                                       '

Розрахунок лідників

Розрахунок лідника полягає головним чином у визначенні витрати за сезон льоду і об’єму приміщення для нього. Коли обраний тип льодовика і визначені кількість і розміри камер для продуктів, складають попередній ескіз спорудження. Обсяг приміщення для льоду приймають: у лідниках з нижнім і верхнім розташуванням льоду в 1,5—2 рази більше об’єму продуктових камер, а в лідниках   з бічним   розташуванням   льоду — . в 4—5 разів. Приміщення для льоду в льодовиках останнього типу (для створення необхідного напору холодного повітря) роблять приблизно в півтора рази вище камер для продуктів. Потім роблять калоричний розрахунок, яким визначають загальну витрату холоду за весь охолоджувальний сезон. Тривалість   цього   сезону встановлюється в середньому в 180 днів (із квітня по жовтень). У калоричних розрахунках лідників   звичайно приймають наступні вихідні дані:   температуру приміщення для льоду 0° С; температуру повітря в продуктових камерах від 4 до 6° С; середню температуру зовнішнього повітря для північної кліматичної зони від 12 до 14° С, для центральної кліматичної зони від  14 до  16° С і для південної від 16 до 20° С; температуру ґрунту відповідно від 6 до 8° С, від 8 до 10°і від 10 до 12° С.

Калоричний розрахунок лідників проводять в основному таким же методом, як і холодильників з машинним охолодженням. У розрахунку льодовиків витрату холоду на вентиляцію камер і експлуатаційні втрати приймають у розмірі 20-30% витрати холоду на теплопередачу через огородження і охолодження продуктів.

Визначивши витрату холоду за сезон, підраховують потрібну кількість льоду

,                                                 (1)

де  G— витрату льоду за сезон, т;

Q — загальна витрата холоду за сезон, кДж;

qпл— холодопродуктивність 1  кг льоду  (теплота його плавлення), рівна 335 кДж/кг.

Знайдену за цією формулою кількість льоду збільшують звичайно на 10% для забезпечення нормальної роботи лідника наприкінці охолоджувального сезону.

Визначають потім об’єм приміщення для льоду, з огляду на те, що воно не може бути повністю заповнене, тому що при укладанні льоду завжди утворяться порожнечі біля стін і під стелею. Обсяг приміщення для льоду в порівнянні з обсягом самого льоду збільшують на 15%. Таким чином, необхідний обсяг V приміщення для льоду (у м3)