Визначення значення однієї з електричних величин. Складання рівняння по другому закону Кірхгофа для одного з контурів, вказаних у варіантах завдань, страница 3

XL

 

R1

 

R2

 

Xc

 


Рис .20                                                            Рис. 21

 


Рис.22                                                            Рис. 23

Задача № 5-1

Споживачі трифазного струму з’єднані зіркою. Визначити лінійні струми ІА, ІВ , ІС  і  струм в нульовому проводі, якщо опором цбого проводу можна знехтувати, а опори споживачів ZА, ZВ, ZС  і лінійна напруга задані в таблиці 5.

Задачу розв’язати символічним методом. Накреслити схему кола. Побудувати в масштабі векторну діаграму і пояснити її побудову.


Таблиця 5

№ варіанта

UЛ, В

ZA,

Ом

ZВ,

Ом

ZС,

Ом

1-2

380

6+j8

-20j

10

3-4

173

10

6+8j

3-4j

5-6

346

3+4j

6-8j

-20j

7-8

220

16+12j

3+4j

10

9-10

346

-20j

20

20j

11-12

127

10

12+j16

8-6j

13-14

380

12+j16

16+12j

3-4j

15-16

127

3-4j

8+6j

20

Задача № 5-2

Споживачі трифазного струму з¢єднані трикутником. Визначити фазні струми ІАВ, ІВС, ІСА і ліній ІА, ІВ, ІС струми. Опори споживачів ZAB, ZBC, ZCA і лінійна напруга задані в табл.6. Задачу розв¢язати символічним методом. Накреслити схему кола. Побудувати в масштабі векторну діаграму і пояснити її побудову.

Таблиця 6

№ варіанта

Uл, В

ZAB,

Ом

ZBC,

Ом

ZCA,

Ом

1-2

200

24+j32

16+j12

8+j6

3-4

400

8-j6

12+j16

20

5-6

220

-j20

16-j12

32-j24

7-8

380

10

6+j8

16-j12

9-10

100

24-j32

20

-j10

11-12

380

8+j6

6-j8

10

13-14

127

12-j16

8+j6

-j10

Задача 6-1

Амперметр, опір якого і стала приладу вказані в таблиці 7, має шкалу в 150 поділок. Визначити опір шунта, за допомогою якого можна було б вимірювати струм до значення І2 вказаного в таблиці варіантів 7.

Таблиця 7

№ варіанта

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

Опір приладу, Ом

0,3

Ом

0,2

Ом

0,1

Ом

0,15

Ом

0,075

Ом

0,025

Ом

0,35

Ом

0,25

Ом

Стала приладу, А/под

0,001

0,0015

0,003

0,004

0,004

0,002

0,004

0,006

І2, А

300

250

200

150

400

350

100

75

Задача 6-2 ( для варіантів 2,4,6, 8,10, 12,14)

Вольтметр, шкала якого містить 150 поділок розрахований на напругу U1 (вказана в табл.8), має опір Ry, вказаний в таблиці 8. Який додатковий опір Rg потрібно приєднати до вольтметра, щоб можна було б вимірювати напругу U2 вказану в таблиці 8?

Таблиця 8

№  варіанту

2

4

6

8

10

12

14

U1(В)

150

75

150

75

37,5

60

30

Опір вольт Ry(Ом)

10000

50000

20000

10000

4000

2000

1000

U2(B)

600

450

750

600

300

600

450