Визначення значення однієї з електричних величин. Складання рівняння по другому закону Кірхгофа для одного з контурів, вказаних у варіантах завдань

Страницы работы

Содержание работы

Варіанти контрольних завдань

Задача № 1

Опори електричного кола ( рис.1) відомі: R1=2,5 Ом;  R2 = 2,0 Ом;  R3 = 9 Ом;  R4 = 15Ом;  R5 = 3Ом;  R6 = 10Ом;  R7 = 3Ом. Визначити значення однієї з електричних величин ( сила струму І, напруга U або е.р.с. Е). Вказані по варіантам в таблиці 1, використовуючи значення другої величини, що задана в тій же таблиці, а також відомі опори резисторів в колі. При використанні табл.1 врахувати: 1) всі напруги задані в вольтах, а струми в амперах; 2) індекси біля напруг і струмів відповідають опорам резисторів на Рис. 1, наприклад U1 - напруга на резисторі R1, або I5 - струм в резисторі  R5.

 

   Рис. 1

Таблиця .1

№ варіанта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

U1

U1

U3

U2

U7

I2

I2

I2

I2

I2

I3

I3

I3

I3

I3

Дано

100

150

45

6

30

6

3

6

6

3

2

2

3

4

5

Визна-

чити

I2

E

E

E

E

I1

I3

I5

I4

I6

I1

I2

I4

I5

I6

Задача № 2

Скласти рівняння по другому закону Кірхгофа для одного з контурів, вказаних у варіантах завдань табл. 2   для кола ( рис. 2 або рис.3). Прийняти напрям обходу контуру за годинниковою стрілкою.

Таблиця 2

№ варианта

Контур кола  рисунка 2

№ варіанта

Контур кола

рисунка 3

1

АБОЖКЛА

2

АБОГА

3

БВГДЖОБ

4

ГОБВГ

5

АБВГОЛА

6

АОВГА

7

ЛОГДЖКЛ

8

АБВОА

9

АБОГДЖКЛА

10

АОБВГА

11

ВБОЛКЖДГВ

12

АОГВБА

13

ЖКЛАБВГОЖ

14

ГАБОВГ

15

АБВГДЖОЛА

-

-

Рис. 2                                                                         Рис.3

Задача №3

Коло змінного струму містить різні елементи ( резистори індуктивності, ємності) з¢єднані послідовно. Номер рисунка і значення опорів всіх елементів, а також один додатковий параметри задані в табл. 3.

Накреслити схему і визначені слідуючі величини, якщо вони не задані в таблиці 3:

1) повний опір Z; 2) напругу U, що прикладена до кола; 3) силу струму І; 4) кут зсуву фаз j¢ по величині і знаку; 5) активну Р, реактивну Q і повну S потужності кола.

Накреслити в масштабі векторну діаграму кола і пояснити її побудову. За допомогою логічних міркувань пояснити характер зміни ( збільшиться, зменшиться чи залишиться без змін) струм, активна і реактивна потужності в колі при збільшенні частоти струму в 2 рази. Напругу прикладену до кола вважати незмінною.

 


Рис.4                                                   Рис.6

 


Рис.5                                                   Рис.7

 


                         Рис.8                                                              Рис.9

 


Рис.10                                                             Рис.11

 


Рис.12                                                             Рис.13

Задача  №4

Коло змінного струму містить різні елементи ( резистори, індуктивності ємності), що утворюють дві паралельні гілки. Схема кола приведена на відповідному рисунку. Номер рисунка та значення опорів всіх елементів. а також один додатковий параметр задані в таблиці 4. Накреслити схему і визначити слідуючі величини, якщо вони не задані в  таблиці 4: 1) струми І1. І2 в обох гілках; 2) струми І в нерозгалуженій частині кола; 3) напругу U прикладену до кола; 4) активну Р, реактивну Q і повну S потужності для всього кола. Накреслити в масштабі векторну діаграму кола. Яким чином в заданому колі можна досягнути резонанс струмів? Якщо коло не дозволяє досягнути резонансу, то пояснити, який елемент потрібно додатково включити в коло для цього.

Накреслити схему такого кола. Індекс “І” у параметра означає, що він відноситься до першої гілки; індекс “2” – до

 другої.

 


Рис. 14                                                Рис. 15

Рис. 16                                                            Рис. 17

Таблиця 3

Похожие материалы

Информация о работе