Вивчення продукції чорної металургії. Вивчення класифікації сталей та чавунів. Вивчення маркування сплавів чорних металів, страница 2

У якісних сталях маркірування починається зі слова «сталь», далі йдуть цифри, що показують соті частки відсотка вуглецю. Наприклад: сталь 10, сталь 70 і т.д. Наприкінці маркірування може бути зазначений ступінь розкислення.

Вуглецеві інструментальні сталі маркіруються літерою «У», далі йдуть цифри, що показує вміст вуглецю в десятих частках відсотка. Наприклад: У7, У9, У9, У4, У12 і т.д. Наприкінці маркірування може стояти літера «А», що позначає, що дана сталь високоякісна (з меншим вмістом Р и S).

Леговані сталі в залежності від ступеня легування підрозділяють на низьколеговані (легуючих елементів до 5%), средньолеговані (до 10%) і високолеговані, що містять більше 10% легуючих елементів. У залежності від хімічного складу легуючих елементів сталі підрозділяють на хромисті, хромонікелеві, хромонікельмолібденові і т.д.

Схема маркірування легованих сталей наведено на рисунку 1.

             1                                           2                                         3

 


                  % вуглецю                         хімічний склад                           якість

Рис. 1. Схема маркування сталей.

Сталь є інструментальною, якщо на першому місці вміст вуглецю зазначений одною цифрою, що означає десяті частки відсотка. Початкова цифра відсутня, якщо вміст вуглецю 1% і більше. Наприклад: 9ХС – 0,9% С; 5ХНН – 0,5% С; Х12М – 1% С. У конструкційних легованих сталях на першому місці зазначено дві або три цифри, що позначають вміст вуглецю в сотих частках відсотка. Наприклад: 40Х – 0,4% С. Хімічний склад (місце 2, рис. 1) позначається сполученням літер і цифр: наявність конкретного легуючого елемента вказується літерою (таблиця 1), а потім уже ставиться цифра, що відповідає вмістові цього елемента в цілих відсотках; якщо цифри після літери немає, то вміст цього елемента близько 1%. Якщо в маркіровці сталі після літери "Х" знаходяться цифри 13 і більше, то сталь вважається нержавіючою. Особливо варто звернути увагу на використання "А" в індексації. Зокрема, якщо мається в позначенні хімічного складу літера "А", то в даному випадку вона означає легування сталі азотом. Наприклад: 10Х14АГ6М3 (0,10% С; 14% Сr; до 1% N; 6% Mn; 3% Мо).

Таблиця 1

Позначення елементів при маркуванні легованих сталей

Позначення легуючого елемента

Найменування легуючого елемента

Позначення легуючого елемента

Найменування легуючого елемента

А

Азот

К

Кобальт

Б

Ніобій

М

Молібден

В

Вольфрам

Н

Нікель

Г

Марганець

П

Фосфор

Д

Мідь

Р

Бор

Е

Селенів

С

Кремній

Т

Титан

Ц

Цирконій

Ф

Ванадій

Ч

Радіоакт. елем.

Х

Хром

Ю

Алюміній

На місці 3 (рис. 1), як правило, вказується якість сталі: для низьколегованих сталей наявність літери "А" свідчить про високу якість, якщо ж літери немає, то сталь якісна; для високолегованих сталей, що за умовами виготовлення є високоякісними, літера "А" не вказується. Наприклад: 20Х – 0,2% С, 1% Cr, якісна; 12ХН4ВА – 0,12% С, 1% Cr, 4% - Ni ; до 1% W, високоякісна; Х12М – до 1% С, 12% - Cr, до 1% Мо, високоякісна.

Для позначення сталей особливо високоякісних вказується скорочена назва способу позапічної обробки (табл. 2). Наприклад, 30ХГС–Ш (електрошлакового переплаву); 09Х15Н8Ю–ВД (вакуумно-дугового переплаву).

Якщо сталь використовується для одержання відливок, то на місці 3 вказується літера "Л", що означає ливарна. Наприклад: сталь 25Л, 45ГСЛ.

Для деяких сталей існують наступні виключення з правил у позначенні.

Шарикопідшипникові сталі позначають на початку літерою "Ш", потім вказується вміст хрому в десятих частках відсотка: ШХ6 – ~1% С, 0,6% Cr; ШХ15С2 – ~1% C, 1,5% Cr, 2% Si

Швидкорізальні складнолеговані сталі позначають літерою Р, наступна за нею цифра вказує на вміст у ній вольфраму в цілих відсотках: Р18 – ~1% С, 18%  W; Р6К5М3 – ~1% С, 6% W, 5% Co, 3% Mo. В останні роки промисловістю освоєні методи порошкової металургії для виробництва швидкорізальних сталей, що позначаються, наприклад, Р9М4К8-МП, а також нового класу інструментальних сталей - "карбідосталі", що містять у своєму складі до 20% карбіду титана, наприклад: Р6М5-КТ20. Такі стали мають більш високі експлуатаційні властивості.