Розвиток психіки в онтогенезі та філогенезі

Страницы работы

Содержание работы

Тема 2. Розвиток психіки в онтогенезі та філогенезі

1.  Еволюція форм відображення у живій природі. Психологія тварин.

2.  Розвиток психіки  в онтогенезі. Психологія і вік.

3.  психологія юнацького віку та формування самосвідомості.

Методичні рекомендації:

Починаючи вивчення цієї теми треба, перш за все, знайти критерій для розрізнення між допсихічним та психічним відображенням, зважаючи на те, що психічне відображення є здатність організмів реагувати на біологічно нейтральні подразники, тобто ті види енергії і властивості предметів, які безпосередньо не беруть участі у метаболізмі організмів.

У процесі еволюції у філогенезі організми проходять три стадії:

1)  подразливість – реакція на біологічно значимі впливи;

2)  чутливість – здатність організмів відображати абіотичні, але зв’язані з біотичними властивостями впливами середовища;

3)  психіка – містить також і суб’єктивний компонент переживання дії подразника.

Розвиток психічного відображення проходить у три стадії:

1)  елементарна сенсорна психіка;

2)  стадія перцептивної психіки;

3)  стадія інтелекту.

Відмінність психіки тварин і людської свідомості полягає у наступному:

1)  активність тварин зумовлена тільки біологічно важливими мотивами;

2)  діяльність тварин зумовлена тільки наочно-конкретними ситуаціями;

3)  у основі поведінки тварин лежать генетично обумовлені видові програми;

4)  у тварин відсутній механізм закріплення і передачі інформації про індивідуальний досвід.

Література:

1.  Выготский Л.С. История развития высших психических функций. // Собр. соч. Т.3 – М., 1983.

2.  Кликс Ф. Пробуждающееся мышление. – М., 1988.

3.  Кон И.С. психология юношеского возраста. – М., 1991.

Похожие материалы

Информация о работе