Дійсний процес в паровому поршневому компресорі, страница 4

Підвищення температури конденсації на 1° зменшує холодопродуктивність аміачної холодильної машини приблизно на 1%.

Зміна температури усмоктування не робить значного впливу на холодопродуктивність машини.

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИН

Для порівняння між собою окремих машин користуються певними номінальними температурними режимами. У даний час згідно діючими ГОСТами застосовують кілька таких режимів (табл.1).

Таблиця 1

Номінальні режими роботи

Режим

Температура, °С

t0

tвс

tк

tп

Стандартний для  аміачних машин

— 15

— 10

+30

+25

Середньотемпературний для фреонових машин

—15

+ 15

+30

+25

Високотемпературний для фреонових машин

+ 5

+ 15

+40

+35

Низькотемпературний для фреонових машин

—35

+ 15

+30

+25

Холодопродуктивність машини, вимірювана при номінальному режимі, називається відповідно до номінальної холодопродуктивністю і позначається через Q 0ном

У каталогах і довідковій літературі вказується звичайно холодопродуктивність машин при номінальному режимі роботи. Фактично холодильні машини в більшості випадків працюють в умовах, що відрізняються від номінальними, обумовленими технологічними вимогами охолоджуваних, об'єктів й умовами експлуатації установки. Оскільки робочий режим машини відрізняється від номінального, те й дійсна холодопродуктивність відрізняється від номінальної.

Холодопродуктивності машини в робочих умовах називається її робочої холодопродуктивності і позначається через Q0 роб.

Робочі умови машини можуть бути різноманітними. Іноді вони збігаються з номінальними умовами, але частіше відрізняються від них. У багатьох випадках потрібно знати, як зміниться холодопродуктивність машини при перекладі її з одного режиму роботи на іншій. Наприклад, при проектуванні холодильних установок ставиться звичайно питання, якою буде холодопродуктивність машини при заданих робочих умовах, якщо відома її номінальна холодопродуктивність?

Перерахування холодопродуктивності компресорів з одних температурних умов на інші роблять на підставі співвідношень, отриманих у такий спосіб:

З рівняння (6)

                                             

Для того самого компресора, що працює при певному числі обертів, Vc— постійна величина, отже, і права частина рівняння є постійною. Тому, якщо позначити величини, що входять у праву частину цього рівняння, для робочого і номінального температурних режимів роботи компресора відповідно індексами «роб» і «ном», то можна написати

                                             

звідки

                                         

або

                                          

ПОТУЖНІСТЬ, СПОЖИВАНА КОМПРЕСОРОМ

Потужність, споживана компресором, визначається теоретичною потужністю Nтеор

За значеннями Nтеор і ηі відповідно до рівняння визначають індикаторну  потужність компресора

                                                                                                                                          

а по Ni і ηі виходячи з рівняння (5) обчислюють ефективну потужність компресора

                                                               

Необхідну потужність електродвигуна для приведення в дію компресора при безпосередньому приводі визначають по формулі:

                                                               

де η э — к. к. д. електродвигуна.

Залежно від типу електродвигуна значення цього коефіцієнта можна приймати рівними від 0,8 до 0,9.

Якщо привод компресора здійснюється через пасову передачу, то у формулі треба врахувати ще к. к. д. пасової передачі  η п, і тоді

                                                             

η п можна приймати рівним 0,95.

У ГОСТах і каталогах для компресорів відкритого типу   (сальникових)    указується    ефективна  мпотужність Nена валу компресора, для безсальникових і герметичних компресорів — електрична потужність Nэна клемах електродвигуна.