Підсумковий тест з дисципліни "Основи наукових досліджень" (з позначенням правильних відповідей), страница 7

Яким чином поділяються теми наукових досліджень в межах проблеми цілої науки? (ВІРНА)  Теоретичні, методологічні та організаційні

Яким чином проводиться опрелюднення проміжних висновків і результатів дослідження? (ВІРНА)  Через повідомлення, доповіді на семінарах та конференціях, публікації статей.

Яким чином розташовані картки в алфавітному каталозі? (ВІРНА)  В алфавітному порядку прізвищ авторів чи  заголовків творів.

Яким чином розташовані картки в систематичному каталозі? (ВІРНА)  За галузями знань і в алфавітному порядку в межах певної галузі.

Яким чином спрощують виконання алгоритму розв'язання технічних задач? (ВІРНА)  Творчий процес ділять на три стадії, а кожну стадію підроозділяють на ряд часткових, більш легких дій

Яким шляхом вносять коригування попередніх висновків і результатів досліджень? (ВІРНА)  Шляхом внесення виправлень до попередньо сформованих висновків і рекомендацій на основі системи доказів та відповідно до результатів проведеного експеримента

Які бібліотечні фонди мають електронні бібліотеки? (ВІРНА)  Електронні фонди

Які бібліотечні фонди мають масові бібліотеки? (ВІРНА)  Універсальні фонди

Які бібліотечні фонди мають наукові бібліотеки? (ВІРНА)  Спеціальні фонди з відповідних галузей знань

Які були перші продукти наукової діяльності людини? (ВІРНА)  стародавні рукописи і книги

Які ви знаєте три групи галузей наукових знань? (ВІРНА)  Знання про природу, про суспільство, про мислення

Які ви знаєте форми науково-дослідної роботи студента, шо виконуються в позавчальний час? (ВІРНА)  Робота в наукових проблемних гуртках, робота в студентському науковому товаристві, підготовка доповідей на наукові семінари, конференції

Які ви знаєте форми науково-дослідної роботи студента, що включені до навчального процесу і проводяться в навчальний час?(ВІРНА)  Вивчення дисципліни основи наукових досліджень, впровадження елементів творчості в навчальні  лабораторні  та практичні заняття, проведення наукових семінарів, робота над науково-дослідними темами під час виконання курсових і дипломних робіт

Які види науково-дослідної літератури видаються в Україні? (ВІРНА)  Монографії, збірники статей, збірники наукових праць, автореферати, дисертації та інше.

Які заклади відносяться до академічної науки в Україні? (ВІРНА)  Національна Академія наук України, Українська академія аграрних наук, Академія медичних, педадогічних та правових наук України, а також 7 галузевих академій наук

Які існують нові організаційні структури у сфері прикладної науки в сучасних умовах? (ВІРНА)  Інкубатор, Технопарк, Технополіс

Які існують способи введеня інформації в систему обробки ПЕОМ? (ВІРНА)  клавішний, мовний, сканування, сенсорне введення.

Які існують способи виведення інформації при роботі з ПЕОМ? (ВІРНА)  Вивід на екран або друк на принтері.

Які існують стадії творчого процесу в алгоритмі розв'язування винахідницьких задач? (ВІРНА)  Аналітична, оперативна (усунення технічного протиріччя), синтетична (внесення додаткових змін)

Які існують три основні групи законів? (ВІРНА)  Специфічні або часткові, загальні, всезагальні або універсальні

Які кваліфікаційні рівні входять до системи наукових ступенів? (ВІРНА)  Бакалавр, магістр, кандидат наук, доктор наук

Які наукові центри організаційно входять до складу Національної Академії наук? (ВІРНА)  Південний, Донецький, Придніпровський, Західний, Південно-Східний

Які поняття перетворюються в категорії? (ВІРНА)  Які набувають широкого змісту і вживаються в різних значеннях з декількома відтінками

Які процеси включає наука, як діяльність людей? (ВІРНА)  формування знань, передавання знань, відтворення знань

Які технології розвиваються швидше? (ВІРНА)  Постіндустріальні

Які типи читацьких каталогів ви знаєте? (ВІРНА)  Алфавітний, систематичний.

Які функції науки ви знаєте? (ВІРНА)  пізнавальна, критична, практична