Підсумковий тест з дисципліни "Основи наукових досліджень" (з позначенням правильних відповідей), страница 3

Цілеспрямованим процесом виробництва нових знань, які розкривають нові явища у суспільстві і природі з метою використання їх у практичній діяльності людей,є:(ВІРНА)  Наукове дослідження

Чи існують принципи об'єктивно вприроді? (ВІРНА)  Не існують, а визначаються науковцями

Чим відрізняються наукові знання  від звичайних? (ВІРНА)  послідовністю, систематичністю

Чим є конкурси на кращу студентську наукову роботу? (ВІРНА)  Підсумковим результатом студентської науково-дослідної роботи

Чим є наукова студентська конференція? (ВІРНА)  Одним з найбільш масових заходів в рамках науково-дослідної робрти студентів у вузах

Чим забезпечує пізнавальну і  теоретичну діяльність людини основне завдання методології науки :  (ВІРНА)  ефективними прийомами і способами опанування дійсності

Чим займається студентська науково-проблемна група? (ВІРНА)  Розробкою наукової проблеми, над якою працює науковний керівник групи

Чому належить провідна роль в доіндустріальних та індустріальних технологіях? (ВІРНА)  Матеріальним ресурсам, праці та способам їх поєднання у технологічному процесі

Чому належить провідна роль в постіндустріальних технологіях? (ВІРНА)  Знанням та інформації

Що вважають об'єктом наукового дослідження? (ВІРНА)  Це те на що спрямована пізнавальна діяльність дослідження

Що вважають предметом пізнання? (ВІРНА)  Це досліджувані з певною метою структура системи, закономірності взаємодії елементів всередині системи та поза нею, закономірності розвитку, властивості системи та інше

Що вивчає предмет "Основи наукових досліджень та ТТ" ? (ВІРНА)  методологію наукових досліджень та методику дослідження виробництва на основі різних методів

Що визначає програма наукового дослідження? (ВІРНА)  Завдання, загальний зміст, народногосподарське значення, ідею, принципи вирішення завдань,методику, обсяг робіт, строки виконання

Що виконують на дослідній стадії наукового процесу? (ВІРНА)  Вибирають критерії оцінки дослідження, збирають інформацію, здійснюють дослідження зібраної інформації, доводять поставлені гіпотези, висувають попередні висновки

Що виконують на організаційній стадії науково-дослідного процесу? (ВІРНА)  Вивчається стан об'єкта дослідження та виконується організаційно-методична підготовка дослідження

Що виконують на стадії узагальнення і апробації результатів наукового дослідження? (ВІРНА)  Проводять узагальнення, що відображають у звітах, дипломних роботах, монографіях, дисертаціях. Результати обговорюють публічно. Після цього здійснюється реалізація висновків.

Що вказується в графіку виконання роботи над науковим дослідженням? (ВІРНА)  Вказують строки завершення робіт по кожному етапу, впровадження результатів та осіб, що відповідають за дотримання цих строків

Що вказується в індивідуальному плані роботи дослідника?(ВІРНА)  Вказується лише те, що виконує конкретний виконавець наукового дослідження

Що включає в себе апробація наукових досліджень? (ВІРНА)  Колективне обговорення на науково-технічних нарадах, семінарах, конференціях, впровадження на виробництві, яке підтвержене актом впровадження.

Що входе до складу вузівської науки? (ВІРНА)  Вищі навчальні заклади, які мають спеціальні наукові підрозділи

Що входе до складу галузевої науки? (ВІРНА)  Самостійні наукові організації, науково-дослідні інститути, конструкторські бюро,

Що входе до складу заводської науки? (ВІРНА)  Конструкторські, технологічні і інші технічні служби, підрозділи у структурі підприємств, які не є юридичними особами

Що є головним джерелом економічного розвитку держав? (ВІРНА)  Наука і високі технології

Що є основою формування науки, як системи знань? (ВІРНА)  Принципи

Що із двох термінів об'єкт дослідження і предмет дослідження конкретизує тему наукового дослідження? (ВІРНА)  Об'єкт дослідження

Що називається "терміном"? (ВІРНА)  Поняття, які мают відтінок спеціального наукового значення

Що необхідно робити досліднику для доведення гіпотези? (ВІРНА)  Привести зібрану інформацію у систему, яка підтверджує наукове передбачення, що досліджується, або спростовує його.