Спілкування як дія в ситуаціях

Страницы работы

Содержание работы

Тема 5. Спілкування як дія в ситуаціях

Мета

Зрозуміти, що спілкування – це не те саме, що комунікація і воно не може зводитись тільки до обміну словами. З’ясувати, що поведінка індивідів змінюється, коли вони знаходяться у групі з іншими. Також звернути увагу на механізми таких змін та на те, що вони мають об’єктивний характер.

План

1.  Спілкування як поняття психології , його структура і складність.

2.  Між особові та групові взаємодії.

3.  Поведінка, настанови і групові ефекти.

4.  Трансактний аналіз спілкування.

Ключові поняття

Комунікація, трансакція, вербальна і невербальна комунікація, аффіліація, фактичне спілкування, техніки спілкування, вікно Джогаррі, настанова, упередженість, нейролінгвістичне програмування, емпатія, трансактний аналіз, соціальна фасилітація, соціальна лінь, конформізм, нонконформізм.

Завдання для самостійної роботи:

1.   Вербальна і невербальна комунікація.

2.   Конфлікти у спілкуванні і способи їх вирішення.

3.   Психологія і планування кар’єри.

Література:

1.  Атеев В.С. Межгрупповое взаимодействие. – М., 1990.

2.  Леонтьев А.А. психология общения. – СПБ, 1997.

3.  Майерс Д. Социальная психология. – СПБ, 2000.

4.  Платонов Ю.П. Психология коллективной деятельности. – СПБ, 1990.

5.  Шибутани Т. Социальная психология. – М., 1969.

Похожие материалы

Информация о работе