Дослідження електромагнітних контакторів та магнітних пускачів, страница 2

 чи ,

де Uom, I om напруга і струм відпадіння.

     Uвт, I Ут напруга і струм утягування.

По зазначеній формулі необхідно розрахувати коефіцієнт повернення для обох контакторів і магнітного пускача. Експериментальні і розрахункові дані занести в табл.7.1.

Таблиця 7.1.

Тип контактора, магнітного пускача

Номер досвіду

Uвт В

Uом В

Iвт А

Iом А

KB

tB с

t с

МК1-20У3

1

2

3

середнє значення

КТ7000

1

2

3

середнє значення

ПМЕ211

1

2

3

середнє значення

3. Для визначення власних часів включення і відключення контакторів і магнітного пускача (рис.7.6) подати на котушку електромагніта номінальна напруга 220 В., поставивши перемикач SA4 у положення 2, а перемикач SА2 з нейтрального положення перевести в положення 2 і по електричному секундомірі РТ замірити власний час включення контактора постійного струму.

Потім перемикач SАЗ поставити в положення 2, а перемикач SА2 перевести в положення I і замірити власний час включення контактора перемінного струму. Поставивши перемикач SАЗ у положення 1 і перевівши перемикач SА2 з нейтрального положення в положення 1 , замірити власний час включення магнітного пускача. Потім перемикач SА4 поставити в положення 1, а перемикач SА2- у положення 2 (контактор постійного струму спрацьовує), після чого SА2 перевести в нейтральне положення і по електричному секундомірі РТ замірити власний час відключення контактора постійного струму. Для виміру власного часу відключення контактора перемінного струму перемикач SАЗ поставити в положення 2, а перемикач SА2- у положення 1, а потім перевести його в нейтральне положення. Аналогічно визначають власний час відключення магнітного пускача, попередньо поставивши перемикач SАЗ у положення 1. Для одержання більшої точності кожен досвід варто повторити 10 разів, не скидаючи показання секундоміра, і результат розділити на 10. Результати занести в табл.7.1.

4. для визначення залежності власного часу включення від величини напруги, подаваного на котушку електромагніта контактора постійний чи перемінний токи і магнітний пускач, змінювати напруга від Uн до 0,6Uч через кожні 10 В. Визначити власні часи включення по електричному секундомірі PT аналогічно методу, описаному в п.З. Експериментальні дані занести в табл. 7.2.

Таблиця 7.2.

Тип контактора, магнітного пускача

Параметри

Експериментальні  дані

МК1-20У3

U, В

t,, с

КТ7000

U, В

tс

ПМЕ211

U, В

t,

5. Для контактора КТ7000 при U = 220 В визначити величини струму і потужності, споживані котушкою електромагніта при притягнутому якорі, для цього необхідно виконати наступні операції. Перемикач SА2 установити в положення 1, перемикач SА4- у нейтральне положення, а вимикач SА1 - у верхнє положення.  Трансформатором TV по вольтметрі PV2 виставити номінальна напруга 220 В, при якому якір буде притягнуть до сердечника. По амперметрі РА2 і ватметру PW визначити струм і потужність, споживані котушкою при замкнутій магнітній системі.  При цьому кнопку SБ натиснути і тримати до закінчення виміру потужності по ватметру.  У цьому досвіді перемикач SА5 поставити на межу виміру 0,5 А.  Потім, не знижуючи трансформатором TV напруги, вимикач SА1 перевести в нижнє положення, відключивши тим самим вимірювальний ланцюг від мережі.  Якір відпадає від сердечника. Перемикач SA5 обов'язково поставити на межу виміру 5 А.  Для виміру струму і потужності, споживаних котушкою при розімкнутій магнітній системі, натиснути кнопку SB і, утримуючи рукою якір електромагніта, перевести вимикач SAI у верхнє положення.  По ватметру PW і амперметрі РА2 визначити потужність і струм, споживані котушкою при розімкнутій магнітній системі,  Останній досвід необхідно провести досить швидко щоб уникнути нагрівання котушки.

 Експериментальні дані занести в табл.7.3.

Таблиця 7.3.

Тип контактора КТ7000, RK=40 Ом, U= Uн -220 В

Положення якоря

Дослідні дані

Розрахункові дані

N

I , A

Z , Ом

RE, Ом

LЕ,Гн

сos

RO,0м

L0,Гн

Притягнутий

Відпущений

6. Якщо не враховувати потоки розсіювання, то схема заміщення обмотки зі сталевим сердечником може бути зображена на рис.7.7.а. Резистор RK являє собою активний опір обмотки. Резистор RO враховує втрати в сталі в короткозамкнених витках.  LO -індуктивність обмотки.

Дана схема може бути заміщена більш простий (рис.7.7,б), причому RE і LE є деякі еквівалентні величини. Величини і L підбирають так, щоб в обох схемах був той самий струм I і той самий кут зрушення фаз φ між напругою U і струмом I.

Величини RE і LE легко визначити за результатами попереднього досвіду:

:

:

де Z-повний опір обмотки:

     ω- кругова частота:

Якщо опір RК заданий, то величини RО і LО можна розрахувати по формулах, отриманим, виходячи з еквівалентності схем, зображених на схемах на рис. 7.7:

: