Дослідження електромагнітних контакторів та магнітних пускачів

Страницы работы

Содержание работы

Файл 7

ЛПЗ №7 Дослідження електромагнітних контакторів та магнітних пускачів

Ціль роботи — ознайомлення з призначенням  принципом дії конструкцією особливостями роботиелектромагнітних контакторів постійний і перемінний токи і магнітні пускачі,а також експериментальне визначення їхніх основних параметрів.

Обладнання - контактори типів МК1-20УЗ і КТ-7000 і магнітний пускач типу ПМЕ-211.

7.1 Завдання

1.  Ознайомитися зі стендом для дослідження контакторів і магнітного пускача, приладами й апаратами, установленими на робочому місці: призначенням, принципом дії і конструктивних особливостей контакторів постійний і перемінний токи, а також магнітного пускача (контакти, дугогасительная і магнітної системи).

2.Визначити значення напруги і струмів втягування і відпадіння для контакторів постійний і перемінний токи, а також магнітного пускача. Розрахувати коефіцієнт повернення.

3. Визначити власний час включення і відключення контакторів постійний і перемінний токи і магнітний пускач при номінальній напрузі.

4. Визначити залежність часу включення від величини  напруги, подаваного на обмотку електромагніта контакторів і магнітного пускача.

5. Для контактора перемінного струму при номінальній напрузі визначити струм і потужність, споживані котушкою напувай замкнутої і розімкнутий магнітних системах.

6. Розрахувати параметри котушки (активний, реактивний і повний опори) при замкнутій і розімкнутої магнітних системах.

7.2.Порядок виконання роботи

1. Ознайомитися зі стендом для дослідження контакторів постійний

і перемінний токи і магнітний пускач.

Принципова схема дослідження контакторів і магнітного пускача зображена на рис.7.1. Вимикач SA1 підключає харчування до схеми. Підключення контакторів постійний чи перемінний токи і магнітний пускач здійснюється перемикачем SА2. У положенні 1

Рис. 7.1 Схема включення нереверсивного пускача

Рис. 7.2 Схема включення реверсивного пускача

підключається контактор змінного струму та  магнітний пускач, а в положенні 2 - контактор постійного струму. Магнітний пускач КМЗ чи контактор перемінного струму КМ2 підключається перемикачем SA3: у положенні 1 - магнітний пускач КМЗ, а в положенні 2 — контактор перемінного струму КМ2. За допомогою перемикача SА4 визначається час включення (у положенні 2) і відключення (у положенні 1) контакторів МК1-20УЗ (КМ1) і КТ7000 (КМ2) і магнітний пускачі ПМЕ211 (КМЗ). Кнопка 5В підключає ватметр до схеми. Перемикач 5А5 служить для зміни діапазону виміру амперметра РА2. У верхнім положенні перемикача SА5 межа виміру амперметра РА2 складає 0,5 А, а в нижнім положенні - 5 А.

При вивченні призначення, принципу дії і конструкції контакторів варто звернути увагу на основні поняття і визначення, що відносяться до роботи контакторів: категорії застосування і режими роботи, механічна й електрична зносостійкість, номінальні параметри (струм, напруга), час включення і відключення, конструктивні особливості.

Вивчаючи призначення магнітних пускачів (див. літературу), необхідно усвідомити схеми їхнього включення. Схема включення нереверсивного магнітного пускача, призначеного для пуску і зупинки трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим  ротором, показана на рис.7.2, а схема включення реверсивного пускача - на рис.7.3. Варто з'ясувати призначення всіх елементів, що входять у зазначені схеми. Крім того, потрібно звернути увагу на види захисту, здійснювані магнітними пускачами, - максимальну і нульову.

При вивченні принципу дії магнітного пускача важливо звернути увагу на склад пускача й особливості роботи окремих його елементів - контактора, теплових реле, кнопкових станцій; з'ясувати зміст основних термінів і визначень, таких, як уставка спрацьовування, захисна характеристика, напруги і струми спрацьовування і відпустки, час включення і відключення; з'ясувати призначення кнопки-повернення і важільця уставки теплового реле (рис.7.4); пояснити, чому в магнітних пускачах застосовуються двохполюсні, а також однополюсні теплові реле. При поясненні можна скористатися векторною діаграмою, зображеної на рис. .7.5.

2.Напруга (струм) утягування, тобто найменша напруга (струм) на затисках котушки електромагніта контактора (магнітного пускача), при якому якір починає переміщатися до повного притягання до сердечника без проміжних зупинок, визначити в такий спосіб. Перемикач SА2 поставити в положення 2 (це означає,, що напруга подана на обмотку контактора постійного струму МК1—20УЗ), а перемикач SА4 — у нейтральне положення. Плавно підвищуючи трансформатором TV напруга, по вольтметрі Pv1 і амперметру РА1 замірити напруга і струм утягування.

Рис 7.4 Теплове реле

Рис 7.5 Векторна діаграма

Напруга (струм) відпадіння, тобто найбільша напруга (струм) на затисках котушки електромагніта контактора (магнітного пускача), при якому якір починає переміщатися

(відпадати) і приходить у вихідне положення без зупинок у проміжних станах, визначити наступний образом. Трансформатором TV знизити напруга від номінального значення і по вольтметрі PV1 і амперметру PA1 замірити напруга і струм відпадіння.

Аналогічно варто визначити параметри втягування і відпадіння для контактора перемінного струму КТ7000 і магнітного пускача ПМЕ211. Реєстрація параметрів зробити по вольтметрі PV2 і амперметру РА2 , при цьому перемикачі перевести: SA2 - у положення 1, а SАЗ у верхнє положення 1 ( напруга подається на обмотку  магнітного пускача ПМЕ211) чи в нижнє положення 2 ( напруга подаємося на обмотку контактора перемінного струму КТ7000).

Коефіцієнт повернення розрахувати по наступним формулах;

Похожие материалы

Информация о работе