Поняття про відчуття, його закономірності. Види відчуттів, страница 4

При адаптації очей від темряви до світла усе відбувається в зворотному порядку. Адаптоване око більш чуттєве до електромагнітних хвиль, що знаходяться ближче до зелено-блакитної частини спектру, чим до жовтогарячо-червоної його частини.

Наступний етап мовного розвитку припадає на вік приблизно 1,2 – 2,5 року. На цьому етапі діти навчаються комбінувати слова, поєднувати їх  у невеликі фрази, при чому від використання таких фраз до складання цілих пропозицій діти прогресують досить швидко.

В остання роки ведеться чимало суперечок і дискусій по питанню про те, чи є здатність до засвоєння природженої мови у людини чи ні. Думки вчених по цьому питанню розділилися одні зважають на позиції не уродженості здатності, інші дотримуються точки зору про її генетичну обумовленість.

Придбане поводження, що немає уроджених задатків для розвитку, формується і прогресує повільно, зовсім не так, як це має місце у випадку засвоєння мови. Спочатку при його розгорненні з’являються найпростіші елементи придбаного поводження, потім на базі їх конструюються більш складні. Це значний період часу в житті індивіда. Прикладом тому вже є розглянутий нами процес засвоєння дітьми понять. Іншим доказом можливого існування уроджених передумов до засвоєння в людини є типова послідовність в стадії її розвитку. Ця послідовність однакова у всіх дітей не залежно від того, де, у якій країні, і коли вона народилася, в умовах якої культури розвивалася і на якій мові говорить. Про існування особливого сенситивного періоду для розвитку мови дитини говорить та обставина,  що якщо навчання мови дитини починається занадто пізно, наприклад, після 10 – 14 років, то також виявляють серйозні недоліки в засвоєнні мови і розвитку мови.

Термінологічний словник:

Відчуття – безпосередня реакція органів відчуття і нервових центрів на дію на них предметів і явищ зовнішнього світу.

Сприйняття – відображення у свідомості предметів і явищ зовнішнього світу складене з окремих відчуттів та їх інтерпретація.

Мислення – процес знаходження імені для предмета шляхом прикладання до нього поняття.

Інтелект – рівень розвиненості у індивіда здатності до мислення.

Емоції – переживання, які виникли у людини під впливом загального стану організму і задоволення або незадоволення її актуальних потреб.

Афект – короткочасний стан сильного нервового збудження.

Стрес – стан емоційного внутрішнього розладу, пов’язаний з неможливістю для людини діяти у відповідності з ситуацією, яка склалась.

Почуття – емоційний стан, який виникає у зв’язку з необхідністю оцінювати важливість і потрібність того чи іншого об’єкту.

Фрустрація – почуття, яке виникає за обставин, коли людина усвідомлює неможливість досягти поставленої мети.

Фобія – безпричинний і нічим необумовлений страх.

Пам’ять – здатність до накопичення і збереження якоїсь інформації.

Мнемоніка – методи, які полегшують запам’ятовування шляхом надання інформації іншої структурної організації.

Амнезія – втрата пам’яті, викликана такими факторами як, наприклад, витіснення інтерференції (накладання нової інформації на вже відомий матеріал), або в результаті фізичної або психічної травми. 

Література:

1.  Василюк Г. Психология переживания. – М., 1983.

2.  Изард К. Эмоции человека. – М., 1980.

3.  Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. – М., 1957.

4.  Селье Г. Стресс без дистресса. – М., 1979.