Принципи балансування кормових раціонів для тварин різного віку і продуктивності. Види і методи відгодівлі молодняку тварин різних видів. Технологія виробництва м’яса птиці

Страницы работы

Содержание работы

5.  Принципи балансування кормових раціонів для тварин різного віку і продуктивності. Види і методи відгодівлі молодняку тварин різних видів. Технологія виробництва м’яса птиці.

Відгодівля — це інтенсивна годівля тварин, спрямована на збільшення живої маси і забійного виходу, підвищення по­живності й смакових якостей м'яса та цінності технічної сировини.

Відгодівля свиней — заключний процес при виробництві свинини, від організації якого значною мірою залежать її якість і рентабельність свинарства в цілому. Основна мета відгодівлі — одержати від тварин максимальний приріст у найкоротший період при найменших витратах кормів на оди­ницю продукції [1, 2].

На результати відгодівлі та якість свинини впливає багато факторів: вид, порода, вік, стать, конституція, стан здоров'я, вгодованість тварин, тип годівлі, склад раціонів, умови утри­мання тощо.

В Україні прийнято два види відгодівлі свиней: м'ясна відгодівля молодняку з її різновидністю — беконною відгодівлею і відгодівля дорослих свиней до жирних кондицій.

М'ясна відгодівля. Для виробництва м'ясної свинини поросят ставлять на відгодівлю у 3-місячному віці живою масою 25—30 кг і закінчують через 4—4,5 міс при досягненні маси 110—120 кг. Відгодівлю поділяють на два періоди: перший (підготовчий) триває від 3- до 5,5-місячного віку і другий (заключний) — від 5,5 до 8 міс. Підсвинки за перший період досягають живої маси 60 кг при середньодобових приростах 500 г і витратах на 1 кг приросту 4,2—4,5 к. од. За другий період відгодівлі ці показники повинні становити відповіді і о 600-700 г і 5-5,5 к. од.

Відгодовуване поголів'я розміщують у спеціальних приміщеннях групами по 10—15 голів у станку з площею підлої и 0,8 м2 на одну голову. Годують із групових годівниць 2—3 раз на добу, напувають досхочу.

Найдоцільніше відгодовувати свиней із метою одержаний найбільших приростів.  Але не  в кожному господарстві  і повноцінні корми, які зможуть забезпечити середньодобові прирости 750—800 г. Тому залежно від конкретних можливостей застосовують один із трьох варіантів відгодівлі, розрахо­ваних на одержання за період вирощування середньодобових приростів живої маси 500-550, 600-650 і 750-800 г [1, 3-4].

При плануванні середньодобових приростів 550 г під­свинки на 100 кг живої маси в період вирощування від 40 до 70 кг повинні одержувати 4,2 к. од., у період вирощування від 71 до 120 кг — 3,8, при середньодобових приростах 650 г — відповідно 4,8 і 4,2 і при приростах 800 г — 5,8 і 4,6 к. од.

Молодняк необхідно відгодовувати на повноцінних ра­ціонах, збалансованих, передусім, за протеїном, мінеральними речовинами і вітамінами. При нестачі протеїну сповільню­ється ріст тварин, вони передчасно жиріють, а туші, одержані від них, бідні на м'язову тканину.

При м'ясній відгодівлі молодняку застосовують три типи годівлі: концентратно-коренеплідний, концентратно-картоп-ляний і концентратний. При концентратно-корене-плідному і концентратно-картопляному типах годівлі викорис­товують значну кількість коренеплодів, картоплі, комбінованого силосу, зелених і баштанних кормів. Із зелених кормів при відгодівлі свиней дуже цінними є люцерна, конюшина, еспар­цет, вико- й горохово-вівсяні сумішки, з кормів тваринного походження — збиране молоко, сколотини, сироватка, м'ясне і м'ясо-кісткове борошно.

При концентратному типі годівлі до складу концкормів раціону необхідно вводити 3—4 компоненти. Свинину висо­кої якості одержують при згодовуванні ячменю, пшениці, жита, гороху, люпину і проса. На великих державних свино-комплексах для відгодівлі використовують спеціальні комбі­корми, збалансовані за всіма поживними речовинами [1,2, 3, 4].

Рекомендована література для вивчення теми

  1. Тваринництво. /За ред. А.М. Жадана. - К.: Урожай, 1982.
  2. Практикум із свинарства і технології виробництва свинини / В.І. Герасимов, Л.М.Цицюрський, І.М.Домашенко, Г.С. Походня; За ред. В.І. Герасимова. - К.: урожай, 1995.
  3. Засуха Т.В., Зубець М.В., Сірацький Й.З. та ін. Розведення сільськогосподарських тварин з основами спеціальної зоотехнії. – К.: Аграрна наука, 2000. – 512 с.
  4. Вертійчук А.І., Масенко М.І. Технологія виробництва продукції тваринництва – К.: Урожай, 1998. – 376 с.

Похожие материалы

Информация о работе