Електропривод апаратура керування та захист, страница 3

В дзвінній системі надлишковий тиск викликає переміщення дзвона, яке дозволяє визначити тиск.

В диференціальній системі кут повороту камери кільцевих ваг пропорційний різниці тисків.

Рідинні датчики працюють точно і стабільно. Проте, через такі недоліки як: малі межі вимірювань, необхідність строго вертикального положення, великі габарити, вони були витіснені більш удосконаленими моделями датчиків.

В поршневих датчиках поршень, що знаходиться під тиском контрольованого середовища, викликає стиснення спеціальної каліброваної пружини.

Недолік - зазор між циліндром та поршнем.

В мембранних датчиках еластична пластина (мембрана), знаходячись під тиском контрольованого середовища, переміщує шток, жорстко зв'язаний з контактною системою.

6. Електротехнологія в сільському господарстві. Перегляд наукових фільмів

1. Між тілами в природі постійно відбувається обмін енергією, що існує в різних формах - тепловій, механічній, електричній, хімічній і т.д. Одна із форм енергії відома під назвою променевої.

Променева енергія передається в просторі електромагнітними хвилями та складається із фотонів - елементарних частинок випромінення. Значення енергії фотона визначається частотою хвилі та вимірюється в Джоулях (Дж).

Видимим називають таке випромінення, яке може безпосередньо викликати зорове відчуття. Випромінювання цього діапазону (від 380 до 780 нм) нанометрів (1 нм = 10"9м). Використовують для створення необхідного рівня освітленості, прискорення реакції фотосинтезу в зелених рослин, підвищення продуктивності та регулювання біологічних режимів сільськогосподарських тварин та птиці.

Видиме світло являє собою сполучення семи основних кольорів: червоного, оранжевого, жовтого, зеленого, синього та фіолетового.

Перед червоними випромінюваннями в оптичній області спектра знаходяться інфрачервоні, а за фіолетовими - ультрафіолетові (інфра - попереду, ультра - позаду). Інфрачервоні та ультрафіолетові промені не видимі для людського ока.

Діапазон ультрачервоного випромінення лежить в межах від 1 до 30нм. Властивості ультрафіолетового опромінення різні в залежності від довжини хвилі.

Довгохвильове ультрафіолетове опромінення володіє порівняно невеликою фото біологічною активністю, але спроможне викликати пігментацію шкіри людини, позитивно впливає на організм тварин та птиць, визначає формантний ефект у рослин. Використовується для люмінесцентного аналізу хімічного складу та біологічного стану продуктів.

Середньохвильове ультрафіолетове опромінення справляє тонізуючу та терапевтичну дію на живих істот. Воно здатне викликати еритему та засмагу, перетворювати в організмі тварин необхідний для росту вітамін Б в засвоювану ними форму, володіє потужною антирахітною дією. Випромінювання цього піддіапазону шкідливе для більшості рослин.

Короткохвильове ультрафіолетове опромінення відрізняється бакткрицидною дією, тому його широко використовують для обеззараження води та повітря, дезінфекції та стерилізації різного інвентаря та посуду.

Інфрачервоне випромінення займає саму більшу частину оптичного спектру (від 780 до 1·106 нм). Воно як і ультрафіолетове також поділяється на зони: А,Б,В. Глибоко прониакючи в поверхневі шари тканин тварин, інфрачервоне випромінення більшу частину енергії своїх фотонів витрачає на утворення тепла. Глибина їх проникнення в тіло тварини складає 2,5 мм, в зерно до 2 мм, в сиру картоплю - до 6 мм, в хліб при випіканні - до 6 мм, в шар води - 30- 45 мм. Інфрачервоне випромінення практично не поглинається повітрям.

В сільськогосподарському виробництві використовується для сушки лакофарбових покриттів, зерна, для обігрівання тваринницьких ферм, і т.д.