Основні породи і система. Характеристика тварин спеціалізованого і комбінованого напрямків продуктивності. Виникнення районування, поширення порід. Основні породи великої рогатої худоби, свиней, овець та птиці, які розводять в Україні. Перспектива подальшого вдосконалення порід, типів, ліній та сімейств, страница 3

Розводять їх у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Тварини добре пристосувались до цих умов, з кінця квітня — середини травня їх починають випасати поблизу ферм, улітку виганяють на полонини, де утримують до середини жовтня.

Жива маса дорослих корів досягає 450, молочна продуктивність — 2800—3000 кг, жирність молока — 3,8— 3,9 %. За даними М. Ф. Гордієнка і Н. Г. Головатюк, порода пінцгау характеризується хорошими м'ясними якостями, не доступаючись симентальській худобі. Забійний вихід у молодняку досягає 50—56 %. Середньодобові прирости телят на пасовищах без відгодівлі — понад 600, а при відгодівлі — 750—1000 г.

Племінна робота спрямована на збереження генофонду. Удосконалюють породу методом чистопородного розведення в напрямі підвищення молочної продуктивності. Тварини цієї породи є добрим вихідним матеріалом для створення масиву худоби м'ясного напряму продуктивності з використанням плідників інших порід. Племінні стада знаходяться у провідних племінних господарствах Чернівецької області.

2. На процес породоутворення впливають соціально-економічні фактори. За кочового та натурального господарювання тваринництво велося примітивно. За розвитком ринкових відносин і збільшення попиту на певні види продукції виникає потреба в створенні відповідних порід сільськогосподарських тварин: м'ясної худоби, сального напряму свиней, тонкорунних овець тощо. Соціальне замовлення визначають тип і напрям продуктивності певної породи. І виживають ті, які економічно вигідні.

На утворення породи впливають також природно-географічні умови. Особливості ґрунту, рельєфу місцевості та клімату позначаються на формуванні її ознак і властивостей. Так, гірський клімат і рельєф Швейцарії сприяли формуванню у симентальської худоби глибоких і широких грудей, міцного кістяка, добре розвиненої мускулатури, характерної постави кінцівок та ін. Тварини голландської породи, яка створювалася в рівних умовах, мають ніжну конституцію, слаборозвинену мускулатуру, рівну лінію верху тіла.

Формування господарське корисних ознак тварин, особливо у коней і собак, залежить від тренінгу - продуманої системи вправ органів і тканин організму. Важко уявити виведення орловської рисистої, англійської скакової та ряду важко-запряжних порід коней без відповідного їх тренування.

На  формування  особливостей порід має  вплив індустріалізація галузей тваринництва. Так, машинне доїння корів вимагає відповідної будови вим'я. Створення ряду порід птиці і собак зумовлене любительськими поглядами людини на масть і поведінку тварин.

При створенні і перетворенні порід використовують усі методи, характерні для селекції: штучний добір, підбір» спрямоване   вирощування   молодняку,   схрещування   та гібридизацію. У давнину діяв природний і стихійний штучний добір, а з XIX ст. переважає методичний. Лінія має назву клички родоначальника. У заводських породах має бути . не менше 10-15 ліній.

Родина - це група тварин із кількох поколінь потомства жіночої статі, яка походить від однієї визначної матки -родоначальниці.

Завод об'єднує тварин із характерними ознаками, властивими лише для певного племінного заводу.

Класифікація порід. В основу класифікації порід сільськогосподарських тварин покладено такі принципи: рівень племінної роботи, напрям продуктивності, географічний зоологічний ореол.

Класифікація порід за рівнем племінної роботи базується кількості та якості людської праці, затраченої на їхнє формування і поліпшення господарське корисних ознак. За цим принципом породи поділяються на три групи: примітивні, заводські та перехідні. Примітивні породи характеризують низьким рівнем зооінженерної роботи, затраченої на їх створення, невисокою продуктивністю, переважним впливом них природних умов. Заводські (культурні) породи виведені високого рівня племінної роботи. Тварини культурних порід найпродуктивніші й найскороспіліші. Перехідні породи займають проміжне положення між примітивними і заводськими з часом вони перетворюються у заводські.